نقش سلاخ در بازی مافیا

نقش سلاخ در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

سلاخ جز تیم مافیا می باشد و دست به ساطورش حرف ندارد ! سلاخ می تواند در طول بازی یکبار تمامی مافیا های خارج شده از بازی را سلاخی کند و استعلام آن ها را به شهروند ساده تبدیل کند.


Refresh