نقش مهمات چی در بازی مافیا

نقش مهمات چی در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

از قدیمی ترین اسلحه ساز های شهر است.به تازگی کمی در کارهایش کند شده است.خودش می گوید این اثر تجربه است.یک بار در طول بازی می تواند به یک نفر اسلحه بدهد.فرد مسلح شده فردای همان شب می تواند از اسلحه استفاده کند.بدین صورت که فرد مسلح تا پیش از آغاز مرحله اول رای گیری فریاد می زند زنده باد وطن.فرد مسلح پس از دریافت تائید گرداننده دو نفری که بیشترین ظن را نسبت به آن ها دارد اعلام می کند.آن دو نفر هر کدام به مدت یک دقیقه به بیان دفاعیه از خود می پردازند و پس از آن فرد مسلح هدف خود را از میان آن نفر اعلام می کند و شلیک می کند.پس از آن جناح فرد کشته شده برای همه اعلام می شود.مهمات چی اعتقاد دارد آن چه مهم است قضاوت ما بر قضاوت دیگران است.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh