نقش نوستراداموس در بازی مافیا

نقش نوستراداموس در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

در شب معارفه گرداننده او را بیدار می کند.نوستراداموس به انتخاب خود سه بازیکن را به گرداننده نشان می دهد.سپس گرداننده به او تعداد مافیا های موجود در میان این سه را اعلام می کند و پیش بینی او مبنی بر پیروزی یکی از دو ساید را از او می پرسد.نوستراداموس پیش بینی می کند شهروندان برنده خواهند شد یا مافیا ها.از این پس او برای برنده شدن سایدی که انتخاب کرده است تلاش می کند.بدون آنکه دیگر افراد بدانند وی به چه سایدی پیوسته است.اگر ساید مورد انتخابش برنده شد او نیز برنده است و اگر ساید مورد انتخابش بازنده شد او نیز بازنده خواهد شد.شلیک هیچ یک از دو ساید بر او موثر نخواهد بود و در شب کشته نخواهد شد.مگر با حس ششم پدرخوانده اما در روز با رای گیری از بازی خارج خواهد شد.استعلام پدرخوانده برای وی شهروندی خواهد بود.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh