نقش محافظ در بازی مافیا

نقش محافظ در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

هر شب می تواند یکی از هم تیمی های خود را در برابر کلانتر نجات دهد.محافظ جان خودش را یکبار می تواند نجات دهد.


Refresh