نقش تفنگدار در بازی مافیا

نقش تفنگدار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

تفنگدار هر شب بیدار می شود و می تواند حداکثر دو تفنگ به افراد داخل بازی بدهد. افرادی که در شب تفنگ دریافت کرده اند از نوع تفنگی که گرفته اند خبر ندارند (تفنگ مشقی و تفنگ جنگی) و فقط در طول روز بعدی حق استفاده از تفنگ شان را دارند.پس از شلیک تفنگ توسط افراد ، راوی اعلام می کند که تفنگ جنگی بوده یا مشقی. در صورتی که تفنگ مشقی باشد هیچ اتفاقی نمی افتد، اما در صورت جنگی بودن تفنگ شخصی که مورد هدف قرار گرفته از بازی خارج می شود و شهروند یا مافیا بودنش توسط راوی اعلام می شود.تفنگدار نمیتواند به خودش تفنگ جنگی بدهد و فقط مشقی می تواند بدهد. اگر کسی که تفنگ دریافت کرده باشد کشته شب باشد ، تفنگ به دست تفنگدار برمیگردد و می تواند در شب های بعدی آن را به افراد دیگری بدهد.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh