نقش روانشناس در بازی مافیا

نقش روانشناس در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

دو بار در طول بازی می‌تواند قدرت مکالمه بازیکنی را بابت روان‌درمانی از او بگیرد و او را به مدت ۲۴ساعت ساکت کند. در حقیقت همان نقش «دندانپزشک» در «شب مافیا» است. او یک شهروند است و می‌تواند هر شب بیدار شود و یک نفر را انتخاب نماید. فرد مورد نظر ۲۴ ساعت لال می‌شود و حق حرف زدن ندارد. البته می‌تواند تایید و عدم تایید نشان دهد و در رای‌گیری‌ها شرکت نماید.


Refresh