نقش حرفه ای در بازی مافیا

نقش حرفه ای در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می‌تواند به یک مافیا شلیک کند، اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودش از بازی خارج می‌شود. در حقیقت همان نقش «کلانتر» در بسته «شب مافیا» ست. این نقش در مافیای کلاسیک هم با عنوان اسنایپر یا تک‌تیرانداز وجود دارد. کار او به عنوان یک شهروند، این است که مافیا شکار کند. یعنی اگر برایش قطعی و مسجل شد که کسی مافیاست، خودش می‌تواند در شب بیدار شود و مستقیما او را مورد هدف قرار دهد. در این صورت اگر جراح مافیاها هدف او را سیو نکرده باشد، آن مافیا از بازی خارج می‌شود. نکته مهم این است که اگر اشتباه کند و قصد کشتن یک شهروند را داشته باشد تیرش به خطا می‌رود و آن شهروند از بازی بیرون نمی‌رود و در عوض خودش به جریمه ی این بی‌دقتی، از بازی حذف خواهد شد. پس در هر لحظه از شلیک کردنش دارد با جان خودش هم بازی می‌کند!


Refresh