نقش شهردار در بازی مافیا

نقش شهردار در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

فقط یک بار در طول بازی می‌تواند دور دوم رای‌گیری را ملغی کند و از خروج یک بازیکن جلوگیری نماید، یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای‌گیری به صورت مستقیم از بازی خارج کند. در حقیقت نقش‌های «شهردار» و «قاضی» در سبک بازی «شب مافیا» با یکدیگر ترکیب شده‌اند و نقش شهردار را تشکیل داده‌اند. به این شکل، شهردار، می‌تواند رای‌گیری دور دوم در روز را ملغی کند و باعث شود هیچ‌کس از بازی در صبح بیرون نرود.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh