نقش مافیا ساده در بازی مافیا

نقش مافیا ساده در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

مافیای ساده است. او از اعضای مافیاست که در شب با همراهی خود به پدر خوانده و دکتر گروه مشورت می‌دهد. کار اصلی مافیاها در تمامی سبک‌های بازی مافیا این است که مراقب رفتار و گفتارشان در طول روز باشند و به اصطلاح سوتی ندهند و با هماهنگی با سایر اعضای تیم مافیا، سعی کنند نقش یک شهروند را بازی کنند و شهروندان را در روز به جان یکدیگر بیندازند. عضو مافیا (مافیای ساده) قابلیت خاصی ندارد و همه حواسش باید به این باشد که در قامت یک مافیا، درست عمل کند و بهانه دست کسی ندهد.

مافیا ساده میبایست سعی کند در روز اتهام ها را از روی یاران خود بر دارد و در شب فقط می تواند با هم تیمی ها مشورت کند و عمل خاصی در شب انجام نمی دهد.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


لیست بازی های پر طرفدار

کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ تومان

ارتش سری با کارت گفتگو خصوصی 0900

قیمت ۱۸۹,۰۰۰ تومان

واژگان جادویی

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ناتو

قیمت ۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰ تومان

ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۹۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۹۰,۰۰۰ تومان

Refresh