نقش دکتر لکتر در بازی مافیا

نقش دکتر لکتر در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

در حقیقت همان نقش «جراح» در سبک بازی «شب مافیا» ست. دکتر لِکتر، دکتر مافیاهاست و طبیعتا هر شب یک نفر از خودشان را انتخاب می‌کند، تا او را از خطر تیر خوردن در شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می‌تواند نجات دهد. لکتر هر شب می‌تواند یک نفر را از شلیک نجات دهد.


Refresh