نقش پزشک در بازی مافیا

نقش پزشک در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می‌تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می‌تواند نجات دهد. این نقش هم جزو نقش‌های کلاسیک و قدیمی بازی‌های مافیا به شمار می‌رود. دکتر، شهروندی است که هر شب یک فرصت دارد تا کسی را از تیر خوردن نجات دهد. قاعدتا دکتر باید خود را جای مافیاها بگذارد و سعی کند حدس بزند که امشب مافیاهای بازی چه کسی را برای کشتن انتخاب کرده‌اند. اگر حدس او درست باشد، دکتر یار شهروندش را از خطر تیر خوردن و حذف از بازی نجات می‌دهد و در بازی نگهش می‌دارد.


Refresh