نقش پزشک در بازی مافیا

نقش پزشک در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می‌تواند جان یک نفر را از شلیک شب نجات دهد. او جان خودش را فقط یک بار می‌تواند نجات دهد. این نقش هم جزو نقش‌های کلاسیک و قدیمی بازی‌های مافیا به شمار می‌رود. دکتر، شهروندی است که هر شب یک فرصت دارد تا کسی را از تیر خوردن نجات دهد. قاعدتا دکتر باید خود را جای مافیاها بگذارد و سعی کند حدس بزند که امشب مافیاهای بازی چه کسی را برای کشتن انتخاب کرده‌اند. اگر حدس او درست باشد، دکتر یار شهروندش را از خطر تیر خوردن و حذف از بازی نجات می‌دهد و در بازی نگهش می‌دارد.


سناریوهای مختلف بازی مافیا


کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh