نقش جان سخت در بازی مافیا

نقش جان سخت در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

جان سخت و یا همان رویین تن بازی پس از شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی‌شود و البته از شلیک اول نیز بی‌ خبر است. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی، به عهده اوست و او دو بار می‌تواند استعلام وضعیت بگیرد. در حقیقت ترکیبی از نقش «گورکن» و «کشیش» در بسته «شب مافیا» ست. او وظیفه دارد هرگاه که لازم دانست، در شب درخواست اعلام وضعیت از گرداننده داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، گرداننده صبح روز بعد، پس از اعلام نتایج و کشته‌ها، تکلیف همه نقش‌هایی که تا آن زمان از بازی بیرون رفته‌اند را مشخص می‌کند. یعنی می‌گوید از بازی، این تعداد مافیا با این نقش‌ها و این تعداد شهروند با این نقش‌ها بیرون رفته‌اند. به این شکل، تکلیف بازی برای کسانی که هنوز داخل بازی هستند روشن می‌شود. جان‌سخت یک جان اضافه هم دارد و با اولین باری که تیر بخورد از بازی حذف نمی‌شود.


Refresh