نقش کاراگاه در بازی مافیا

نقش کاراگاه در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

هر شب می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده برای تعیین وضعیت شهروند یا مافیا بگیرد. البته رئیس مافیا همیشه به او شهروند معرفی می‌شود. این نقش هم در ساده‌ترین و کلاسیک‌ترین انواع بازی مافیا وجود دارد. کارآگاه، شهروندی است که هر شب یک فرصت استعلام دارد. به این شکل که از گرداننده بازی سوال می‌کند که فلان بازیکن مافیا هست یا خیر. با جواب‌هایی که از گرداننده می‌گیرد سعی می‌کند تیم شهروندی مطمئنی تشکیل دهد و به جنگ مافیاها برود. نکته مهم این است که استعلام رئیس مافیا برای کارآگاه همیشه منفی است و او را به اشتباه خواهد انداخت.


Refresh