نقش شهروند در بازی مافیا

نقش شهروند در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

شهروند ساده نقش خاصی ندارد و جزو شهروندان است. مثل بقیه شهروندان باید تلاش کند از لابلای داده‌ها و صحبت‌ها و لایک‌ها و دیس‌لایک‌ها و تمامی اتفاقات شب و روزهای بازی، مافیاها را پیدا کند و با رای دادن درست، آنها را یک به یک در روز از بازی بیرون بیندازد و شهر را نجات دهد. او و تیمش برنده بازی خواهند بود تنها و تنها اگر تمامی مافیاهای بازی یکی یکی از بازی بیرون بروند.

شهروند ساده میبایست سعی کند در روز مافیا ها را با دقت شناسایی کند و به آن ها رای دهد و در شب عمل خاصی را انجام نمی دهد.


Refresh