نقش لیدی وودو در بازی مافیا

نقش لیدی وودو در بازی مافیا

طرف بازی تیم مافیا

یکی از نقش‌های گروه مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد به همراه یک کلمه, کلمه باید بالای دو حرف باشد مانند (مافیا,بازی,تیر,شهروند,نظر و…) اول روز مدیر آن کلمه را یکبار میگوید و بازی شروع میشود.اگر آن شخص کلمه مورد نظر را در فاز روز بازی به کار ببرد مدیر بازی را نگه میدارد و با آن شخص در هم آن لحظه باید خداحافظی کنیم.


Refresh