نقش کیلر در بازی مافیا

نقش کیلر در بازی مافیا

طرف بازی مستقل

کیلر یکی از خفن ترین و قوی ترین نقش های بازی مافیا میباشد. کیلر جزو شخصیت های خاکستری (gray) است.نقش های خاکستری یا third party به هیچ تیمی تعلق ندارند و باید به تنهایی پیروز بشوند.او هر شب توسط گاد بیدار میشود و یک نفر را به قتل میرساند در ضمن دکتر نمیتواند آن شخص را نجات دهد.هدف کیلر در بازی حفظ خود تا آخر بازی و حذف همه بازيکنان ميباشد و در اين صورت ميتواند يک نفره برنده کل بازی شود.البته بايد دقت کند که در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر نشود که در اين صورت مافيا بازی را ميبرد.


Refresh