نقش کشیش در بازی مافیا

نقش کشیش در بازی مافیا

طرف بازی تیم شهروند

کشیش بازی در طول شب می تواند اسم تعدادی از بازیکنان را که این تعداد توسط گرداننده اعلام می شود به گرداننده بگوید و این افراد در روز بعد پس از اتمام صحبت ها حق صحبت اضافی دارند و همچنین اگر سایلنسر کسی را سکوت داده باشد از این افراد از سایلنتی در می آید.


Refresh