بازی مافیایاب

بازی مافیایاب

شما ۵ ثانیه زمان دارید از میان افرادی که برای شما نمایان می شود مافیا ها را شناسایی کنید و در آخر تعداد آن ها را بکشید ! موفق باشید :)