بازی فرار از جهنم

0 11
30+
4+
2-6
بازی فرار از جهنم

بازی فرار از جهنم (AUF TEUFEL KOMM RAUS)

این بازی که با اسم فرار از جهنم نیز شناخته می شود میبایست برای راه اندازی بازی آفتافل ۴۸ قطعه زغال سنگ سیاه را رو به پایین روی شومینه جهنمی در وسط صفحه بازی قرار دهید. در قسمت‌های پشتی این قطعات ارزش‌های بین 10 تا 100 را نشان می‌دهند و یک شیطان روی 9 قطعه ظاهر می‌شود.

سپس از ژتون های بازی به هر نفر ۲۰۰ تا پول دهید تا همه برای شروع بازی آماده شوند سپس هرکس در مشتش یک مقدار میبایست پول روی این دور از بازی بیاورد سپس هم زمان تمام بازیکنان مشت خود را باز می کنند و کسی که از همه بیشتر پول آورده باشد شروع کننده بازی هست.

بازیکن شروع کننده میبایست به صورت شانسی زغال سنگ از دیگ بردارد اگر امتیاز باشد خب می تواند دوباره بردارد تا جایی که به میزان پولی که گذاشته است برسد حال می تواند رد کند و یا می تواند ریسک کند دوباره بردارد سپس به صورت ساعتگرد نفر بعدی نوبت می رسد.

اگر زغال سنگ شیطانی باشد باخته است و بازیکن بعدی شروع به برداشتن می کند.

اگر نفر اول شروع کننده به میزان پولی که گذاشته است امتیاز بردارد نفرات اگر حتی یک نفر به اندازه پول این شخص زغال بردارد نفر اول پولش را پس می گیرد.ما بقی افراد اگر بسوزند هم پولشان را پس می گیرند و هرکس به اندازه پولی که گذاشته است اگر زغال بردارد به اندازه پولش از بانک پول در می آورد.

در انتها کسی که بیشترین تعداد زغال پولی را داشته باشد ۵۰ تا از بانک می گیرد.اگر دو نفر تعداد مساوی داشته باشند هیچکس ۵۰ تا نمی گیرد.

در انتها کسی که بیشترین میزان پول را برداشته باشد از زغال ها نیز ۵۰ تا از بانک می گیرد.اگر دو نفر تعداد مساوی داشته باشند هیچکس ۵۰ تا نمی گیرد.

هرکس در بازی به پول ۱۶۰۰ برسد برنده است.

پول هرکس هم به زیر ۲۰۰ برسد می تواند برای شانس مجدد با شیطان شرط ببندد به این صورت که اگر در دور بعد بازی حتی یک نفر ببرد به میزان افراد برنده شده ۵۰ تا پول از بانک می گیرد و می تواند به بازی برگردد.

بازی تا جایی ادامه پیدا می کند که یک نفر اول شود و یک نفر آخر.

این بازی بسیار مهیج را می تواند در ۲ نوع از فروشگاه وایت شو خریداری بفرمایید.

ویدیو آموزش بازی