اکسپنشن سوشیالیست پیشرفته راز هیتلر

7 13
45+
9+
5-13
اکسپنشن سوشیالیست پیشرفته راز هیتلر

اگر با بازی راز هیتلر آشنایی ندارید می توانید در لینک زیر مشاهده بفرمایید.

اکسپنشن سوشیالیست پیشرفته

در حالت پیشرفته سوشیالیستی بازیکنان حذب سوشیالیست برنده می شوند اگر بتوانند تعداد قوانین خود را روی بورد به تصویب برسانند ولی با قوانین جدید سوشیالیستی !

معاونبعد از رای گیری دولت و رای آوردن دولت صدر اعظم یک نفر را به عنوان معاون انتخاب می کند و آن معاون یک قانون رویی را می بیند و مثل رییس جمهور و صدر اعظم نمی تواند دروغ بگوید و همه به حرف او اعتماد دارند..

تعداد بازیکنان

در مود پیشرفته حداقل تعداد بازیکن ۶ می باشد.
بازیکنان لیبرال فاشیست سوشیالیست
6 3 1 + هیتلر چرچیل
7 4 1 + هیتلر چرچیل
8 4 1 + هیتلر چرچیل
9 4 2 + هیتلر 1 + چرچیل
10 5 2 + هیتلر 1 + چرچیل
11 5 3 + هیتلر 1 + چرچیل
12 6 3 + هیتلر 1 + چرچیل
13 6 3 + هیتلر 2 + چرچیل
توجه داشته باشید اگر سه دولت رای نیاورد و یک قانون سوشیالیستی به صورت شانسی بشیند قانون اجرا می شود.
حزب سوشیالیست
در حالت ۶ الی ۸ نفره بازی اگر قانون سوشیالیستی تصویب شود به ترتیب :
1سوشیالیست ها می توانند حذب یکی از بازیکنان را ببینند.
2سوشیالیست ها می توانند حذب یک بازیکن را به سوشیالیست تغییر دهند.اگر هیتلر باشد حذب عوض نمی شود.
3دو قانون سوشیالیستی و یک قانون لیبرالی به قوانین اضافه شده و قوانین بر می خورند.
4سوشیالیست جدید بیدار می شود و سوشیالیست دیگر را می شناسد.
حزب سوشیالیست
در حالت ۹ الی ۱۰ نفره بازی اگر قانون سوشیالیستی تصویب شود به ترتیب :
1سوشیالیست ها می توانند حذب یک بازیکن را ببینند.
2سوشیالیست ها می توانند حذب یک بازیکن را به سوشیالیست تغییر دهند.اگر هیتلر باشد حذب عوض نمی شود.
3دو قانون سوشیالیستی و یک قانون لیبرالی به قوانین اضافه شده و قوانین بر می خورند.
4سوشیالیست جدید بیدار می شود و سوشیالیست دیگر را می شناسد.
5رییس جمهور حذب خود را به یک بازیکن دلخواه می گوید.
حزب سوشیالیست
در حالت ۱۱ نفره به بالا اگر قانون سوشیالیستی تصویب شود به ترتیب :
1اتفاقی نمیافتد.
2سوشیالیست ها می توانند حذب یک بازیکن را به سوشیالیست تغییر دهند.اگر هیتلر باشد حذب عوض نمی شود.
3دو قانون سوشیالیستی و یک قانون لیبرالی به قوانین اضافه شده و قوانین بر می خورند.
4سوشیالیست ها می توانند حذب یک بازیکن را به سوشیالیست تغییر دهند.اگر هیتلر باشد حذب عوض نمی شود.
5رییس جمهور حذب خود را به یک بازیکن دلخواه می گوید.
ویدیو طریقه بازی در سایت

پرسش و پاسخ

سوال : از کجا میتونم تهیش کنم؟
1401/01/21
جواب : لطفا داخل اینستاگرام پیام بدید.

سوال : اگر بخرم پلاکارد با عنوان ریس مجلس میاد دستم یا معاون
1401/01/28
جواب : بله اگر نسخه لوکس رو بخرید.

سوال : فقط سوسیالیت ساده داره؟
1401/02/29
جواب : سلام عزیز پیشرفته هم دارد

سوال : نه منظورم اینه که این پیشرفته فقط نقش سوسیالیت عادی داره
1401/03/04
جواب : و چرچیل با قوانین سوسیالیستی

سوال : وقتی یک قانون سوشالیستی تصویب بشه چرچیل تصمیم میگیره کیو انتخاب کنند.
1401/05/19
جواب : سلام خیر رئیس جمهور فعلی

سوال : این اکسپنشن را میتوانید خودتون تولید کنید؟
1401/05/23
جواب : بله موجود هست

سوال : چه اکسپنشن هایی از راز هیتلر دارید که بشه از شما خریداری کرد
1401/12/27
جواب : سلام اکسپنشن یاران مرگ و دموکراسی