سناریو وایت شو بازی مافیا

این سناریو توسط علی خلج طراحی شده و امیدواریم این بازی را انجام دهید و لذت ببرید.

نقش های مافیایی

رئیس مافیا

تعیین تیر شب به دست اوست.یکبار از تیر کلانتر در امان است.استعلام او برای کاراگاه شهروندی است.

تروریست

تروریست بازی باید قبل از رای گیری از توانایی خود استفاده کند و با اعلام من ترور هستم یک بازیکن را همراه با خود به بیرون ببرد.

ناتو

هر چند بار بخواهد می تواند در شب نقش یک نفر را حتی تکراری حدس بزند و اگر درست بگوید آن شخص در آن شب و روز بعد بلاک است و از توانایی خود نمی تواند استفاده کند.

جاسوس

جاسوس بازی کلا هر جای بازی سایدی خوانده شود و یا کاراگاه استعلام بگیرد در هر صورت شهروندی خوانده می شود.

نقش های شهروندی

کلانتر

اگر در بازی کلانتر به اشتباه شهروند را بزند حتی اگر دکتر شهر هم او را نجات داده باشد از بازی خارج می شود و بی نهایت تیر دارد.اگر کلانتر در شب تیر نزده باشد و زره نیز داشته باشد و در روز رای خروج بیاورد توسط گرداننده اعلام می شود که کلانتر است و می تواند یک نفر را بزند اگر آن شخص به جز رئیس باشد همراه او از بازی خارج می شود.اگر کلانتر از نقش مافیای کسی اطمینان صد در صد داشته باشند و آن شخص را گردن بگیرند روز بعد از بازی خارج می شوند.

کاراگاه

کاراگاه در این سناریو هر شب دو نفر را نشان می دهد اگر آن دو شخص در یک ساید باشند لایک گرداننده را می بیند و اگر در یک ساید نباشند دیس لایک می بیند.رئیس مافیا و جاسوس در ساید شهروند است.

پزشک

پزشک بازی فقط در شب اول دو نجات دارد.جان خودش را فقط یکبار می تواند نجات دهد.

فدایی

فدایی بازی وقتی کسی رای قطعی خروج میاورد 5 ثانیه فرصت دارد اعلام کند من فدایی شهر هستم و به جای این شخص از بازی بیرون می روم.

گورکن

در طول بازی 2 بار به صورت نامتوالی می تواند در شب به گرداننده بگوید که استعلام ساید افراد بیرون رفته را اعلام کند.

گردن کلفت

گردن کلفت بازی اگر در شب تیر بخورد فردا آخر روز بعد از اتمام رای گیری توسط گرداننده اعلام شده و از بازی خارج می شود.

قاضی

وقتی کسی رای خروج میاورد و فدایی هم برای او بلند نمی شود 1 دقیقه می تواند برای قاضی صحبت کند و اگر قاضی بخواهد یکبار می تواند یک نفر را در بازی نگه دارد.

تفنگساز

تفنگساز سه نوع اسلحه می تواند بسازد و یکبار به یکنفر بدهد و آن شخص فردا در روز تا قبل از رای گیری می تواند از تفنگش استفاده کند و ساید شخص بیرون رفته اعلام می شود اگر استفاده نشود تفنگ به تفنگدار بر می گردد.

تفنگ خودی : اگر شلیک شود گلوله به خود شخص بر می گردد و کشته می شود.

تفنگ مشقی : اگر شلیک شود شخص گلوله خورده وصیت می کند ولی در آخر از بازی بیرون نمی رود.

تفنگ جنگی : اگر شلیک شود آن شخص وصیت کرده و با اعلام ساید از بازی خارج می شود.

در تعداد 13 نفر یک شهروند ساده اضافه می شود و در تعداد 14 نفر یک مافیا ساده و در تعداد 15 نفر یک شهروند ساده اضافه می شود.
خرید کارت های بازی این سناریو

ترتیب بیدار شدن نقش ها در بازی

1مافیا ها
2پزشک
3کلانتر
4تفنگساز
5گورکن
6کاراگاه

کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh