سناریو تریپل دوازده نفره بازی مافیا

این سناریو جذاب توسط گروه فکری کسپر (علی زیزو) طراحی شده است.

نقش های بازی

تیم مافیا : ۴ نفر

گادفادر : استعلام پدر خوانده در استعلام بازپرس همیشه منفی خواهد بود و هدایت مافیا برعهده اوست.

ناتلی : میتواند نقش دقیق هرکسی را به همراه شات مافیا حدس بزند . بی نهایت حدس دارد اما‌ با دو اشتباه پشت سر هم از بازی خارج میشود.

تروریست : اگر از بازی در روز به هر روش خارج شود میتواند یک‌نفر را همراه خود از بازی خارج کند.

پوتون : عضو تیم مافیا که یکبار در طول بازی در شب حدس میزند که آهنگر بازی برای چه کسی زره ساخته است . اگر درست حدس بزند زره آهنگر از بین می رود.

تیم شهروندان : ۸ نفر

بازپرس : یکبار در طول بازی میتواند استعلام دو نفر را از راوی بازی بخواهد .

گرداننده بازی به او اعلام میکند این دو نفر در یک ساید هستند یا در دو ساید مخالف . گادفادر شهروند است.

جاناتان : یک بار در طول بازی به یک نفر اشاره میکند ؛ آن شخص چه مافیا و چه شهر باشد کشته میشود . نجات دکتر و زره آهنگر هم تاثیری بر توانایی جاناتان ندارد.

آهنگر : یک زره میسازد وآن شخص از یک تیر در شب یا رای در امان است.

دکتر : میتواند افراد را نجات دهد . تا هفت نفر از دو نفر و زیر هفت نفر از یک نفر محافظت میکند. او میتواند هرشب خودش را نجات دهد .

قاضی : میتواند یک نفر را به بازی برگرداند. کسی که از بازی با رای خارج شده برای قاضی وصیت میکند و قاضی میتواند اورا در بازی نگه دارد.

مونیکا : دو قابلیت دارد * به یک نفر سکوت بدهد *حق رای یک نفر را در رای گیری بگیرد . از دو قابلیت در یک شب نمیتواند استفاده کند .

کارولین : اگر کشته شب شود گرداننده به او اعلام میکند و اگر بتواند قاتل خود را پیدا کند قاتل او هم به همراهش کشته میشود .(فقط گادفادر)

تریپل : به یک نفر ماموریت میدهد . شخصی که ماموریت دریافت کرده بعد از اعلام استعلام وضعیت و کشته های شب توسط راوی اعلام میشود . او یک نفر دیگر را انتخاب میکند و آن شخص هم‌نفر سومی را انتخاب میکند . سه نفر بمدت سه دقیقه با هم صحبت میکنند و از بین آن ها با زای گیری یک نفر خارج و سایدش خوانده میشود .

رای گیری به اختیار است . بعد از آن به ادامه بازی میپردازیم

تعداد آرای لازم برای دفاعیه : نصف افراد