بازی جاسوس

بازی جاسوس آنلاین

توضیحات بازی

بازی جاسوس بازی راحت و فوق العاده هیجانی و جذاب است به این صورت که میان شما یک و یا چند نفر جاسوس وجود دارد و مابقی افراد که جاسوس نیستند یک کلمه برای مثال کلمه کتابخانه را می دانند و تمامی افراد باید با سوال کردن از هم سعی کنند جاسوس را پیدا کنند.

طرف های بازی

افرادی که کلمه مشخصی را می دانند.

افرادی که کلمه را نمی دانند و همانند جاسوس باید پیدا کنند.

تعداد جاسوس های داخل بازی به انتخاب خود شما می باشد.

شرط پیروزی طرفین

دانا ها میبایست با سوال هایی که از هم میپرسند سعی کنند جاسوس ها را پیدا کنند ولی باید حواسشان باشند جاسوس ها متوجه کلمه نشوند چون اگر بتوانند درست حدس بزنند دانا ها می بازند.دانا ها باید سری قبل از اینکه جاسوسی کلمه را حدس بزند با اجماع برای خروج او رای گیری کنند و در انتها اگر دانا ها بتوانند تمامی جاسوس ها را حذف کنند برنده شده اند.جاسوس ها اگر بتوانند حتی یک دانا هم با اجماع رای گیری او را از بازی بیرون کنند نیز برنده بازی هستند.

طریقه بازی

گوشی را به ترتیب به بازیکنان بدهید تا هرکس متوجه شود جاسوس هست و یا کلمه را می داند.سپس شروع به صحبت کنید.

قوانین بازی

1حق ندارید بپرسید چند حرف است و یا چند بخش دارد !
جمع بندی

اگر جاسوس شدید سعی کنید بقیه را گول بزنید تا یک دانا را حذف کنید و یا سعی کنید متوجه کلمه بشید تا بازی را ببرید.اگر دانا هستید سوالات خوب بپرسید از هم تا همدیگر را پیدا کنید.

در سایت وایت شو می توانید این بازی جذاب را با کلی کلمه غیر تکراری به دو صورت آنلاین و آفلاین بازی کنید و لذت ببرید.