بازی یاران مرگ

افزونه بازی راز هیتلر

بازی یاران مرگ

توضیح کلی بازی

بازی فکری یاران مرگ است. این بازی به سبک بازیهای معمایی و نقش مخفی (همانند مافیا) است. هیجان در طول مدت بازی، ما را از دنیا واقعی دور می‌کند و باعث می‌شود در بازی غرق شویم. این بازی مناسب برای رده سنی 14 سال به بالا است و در کنار نوجوانان برای بزرگسالان نیز مناسب است. مدت زمان پیش بینی شده برای این بازی 45 دقیقه است و می‌تواند برای مدتی ما را از فضای مجازی و دنیای واقعی دور کند.برای شروع بازی به حداقل 5 نفر نیاز است و تعداد نفرات می‌تواند تا 10 نفر نیز افزایش پیدا کند.

در واقع طراح این بازی سعی داشته بازی جذاب راز هیتلر را کمی جذاب تر کند و بازیکنان علاوه بر جناح نقشی نیز داشته باشند.

این بازی اکسپنشن بازی راز هیتلر می باشد که توسط علی خلج طراحی شده است و شامل 14 نقش جذاب و قوانین جدید می باشد.

تاریخچه بازی

این بازی از روی شخصیت های جذاب هری پاتر طراحی شده است و جنگ ما بین دو گروه مرگخواران و یاران ققنوس است.

آموزش بازی

در ابتدای بازی به هر بازیکن به صورت مخفیانه یکی از نقش‌ها اختصاص می‌یابد: ققنوس، مرگخوار، یا ولدمورت. ققنوس‌ها اکثریت را در اختیار دارند ولی با این حال آنها نمی‌دانند که هر فردی چه نقشی دارد. مرگخوارها باید با کارشکنی‌های مخفیانه و پنهان نگه‌داشتن هویت خود به هدف خود دست پیدا کنند. ولدمورت هم عضوی از مرگخوار‌ها است و مرگخوار‌ها هویت او را از ابتدای بازی می‌دانند، اما ولدمورت هویت مرگخوار‌ها را نمی‌داند و باید تلاش کند تا آنها را پیدا کند و با آنها هم دست شود.

هر گاه یک قانون از‌ مرگخوار به تصویب می‌رسد، محفل قدرتمند‌تر میشود و یک قدرت خاص به رییس اعظا میشود که باید پیش از شروع دور بعدی از آن استفاده کند.اینکه رییس از چه حزبی باشد مهم نیست. در واقع حتی ممکن است بازیکنان ققنوس با هدف استفاده از قدرتهای مخصوص رییس یکی از قانونهای مرگخوار را تصویب کنند.

آموزش بازی یاران مرگ
آموزش بازی یاران مرگ

هدف بازی

هر بازیکن یک نقش مخفی دارد که عضو یکی از احزاب ققنوس یا مرگخوار می باشد.

حزب مرگخوار
حزب ققنوس

قوانین مهم بازی

1هر بازیکن یک نقش خاص هم دارد که وقتی تصمیم بگیرد از قابلیتش استفاده کند بعدش مجبور است از بازی بیرون برود !
2در صورتی که تعداد بازیکن ۳ نفر و یا کمتر باشد کسی اجازه استفاده از قابلیتش را ندارد.
3در صورتی که یک بازیکن ققنوسی از قابلیتش استفاده کند و تعداد دو جناح برابر باشد هیچ نیروی ققنوسی نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.
4اگر یک نیروی ققنوسی از قابلیتش استفاده کند و تعداد جناح برابر باشد در صورت تساوی آرا دولت رای می آورد.
5افراد فقط تا قبل از رای گیری اجازه دارند تا از قابلیتشان استفاده کنند و باید تا پایان کار دولت صبر کنند.
6در هر دولت از بازی فقط یک نفر امکان استفاده از قابلیتش را دارد.
7هیچ بازیکنی به هیچ عنوان حق ادعای نقش و یا قابلیتی را ندارد و وقتی کوچکترین اشاره ای بکند باید استفاده کند و یا می سوزد.
8بازیکنان نمی توانند از قابلیتشان استفاده کنند تا دولت کارش تمام شود.برای مثال اگر رییس جمهور حق کشتن داشته باشد همه باید صبر کنند تا یک نفر کشته شود.
لرد ولدمورت
لرد ولدمورت

اگر قوانین مرگخواری سه و یا بیشتر باشد و به عنوان وزیر رای بیاورد و یا اگر به عنوان رییس در بازی حق کشتن دستش بیافتد و هری را بکشد همان جا بازی را برده اند همچنین اگر هرمانی گفت جناح را اعلام کنید می توانید بگویید ققنوس هستید.

لوسیوس مالفوی
لوسیوس مالفوی

لوسیوس در هر جای بازی می تواند یک کارت ققنوس را از روی بورد بردارد و یا می تواند نقش یک ققنوسی را از او بگیرد و آن شخص دیگر جادویی ندارد و به ساده تبدیل می شود.

بانو لسترنج
بانو لسترنج

بانو لسترنج می تواند یک نفر را با خود از بازی خارج کند و آن شخص باید از بازی بیرون برود و نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.

دراکو مالفوی
دراکو مالفوی

دراکو می تواند یک شخص را جادو کند و آن شخص به دلقک تبدیل می شود و در بازی دیگر نمی تواند تا زمانی که بازیکنان بیشتر از سه نفر باشند رئیس سحر و جادو شود.

هری پاتر
هری پاتر

هری یک جان دارد و اگر توسط غیر از ولدمورت کشته شود در ریاست بعدی خواهد ماند و با وزیری که انتخاب می کند پس از قانون گذاری از بازی بیرون می رود البته اگر ولدمورت را انتخاب کند و قوانین مرگخواری سه و یا بیشتر باشد بازنده می شوند.

آلبوس دامبلدور
آلبوس دامبلدور

با خروج خود از بازی حق وتو را در بازی فعال می کند و از این به بعد در بازی رییس و وزیر اگر هر دو موافق باشند قانون وتو می شود.

رنالد ویزلی
رنالد ویزلی

رنالد می تواند یک شخص را جادو کند و آن شخص به دلقک تبدیل می شود و در بازی دیگر نمی تواند تا زمانی که بازیکنان بیشتر از سه نفر باشند رئیس سحر و جادو شود.

هرمانی گرنجر
هرمانی گرنجر

هرمانی می تواند یک نفر را اجبار کند تا جناحش را بلند اعلام کند و اعتراف کند البته این موضوع برای ولدمورت استثنا است و می تواند ققنوسی خود را معرفی کند.

سیریوس بلک
سیریوس بلک

سیریوس در هر جای بازی می تواند یک کارت مرگخواری را از روی بورد بردارد و یا می تواند نقش یک نفر که حدس می زند سیاه باشد را از او بگیرد و آن شخص دیگر جادویی ندارد حتی اگر ولدمورت باشد به مرگخواری ساده تبدیل می شود.

نویل لانگ باتم
نویل لانگ باتم

نویل یک ققنوس در دست دارد و می تواند فقط اگر سه کارت ققنوس روی بورد باشد آن را به چهار تبدیل کند.

آقای ویزلی
آقای ویزلی

می تواند جادویی انجام دهد تا پس از خروج او هر کس جناح نفر سمت راست خود را ببیند البته ولدمورت می تواند ققنوسی اعلام کند ولی در روز کسی مجبور نیست راست بگوید و می تواند به دروغ درباره نفر سمت راست خود بگوید.

بانو آمبریج
بانو آمبریج

زمانی که قوانین مرگخواری چهار باشد می تواند با خروج خود آن را به پنج تبدیل کند.

سوروس اسنیپ
سوروس اسنیپ

پس از آنکه کسی کشته شود می تواند اعلام کند سوروس فدای من می شوی و اگر سوروس بخواهد می تواند به جای او فدا شود و کشته شود.

سوروس اسنیپ
سوروس اسنیپ

پس از آنکه کسی کشته شود می تواند اعلام کند سوروس فدای من می شوی و اگر سوروس بخواهد می تواند به جای او فدا شود و کشته شود.

ریاست و رای گیری !

در اولین دست یک نفر به عنوان رییس انتخاب می شود که این شخص یک نفر را به عنوان وزیر سحر و جادو انتخاب می کند.سپس پس از یک دور صحبت با چالش باید برای این ریاست رای گیری شود و اگر بیشتر از نصف بازیکنان رای مثبت دهند ریاست تصویب می شود.

اگر سه دولت متوالی رای نیاورد به انتخاب خود بازیکنان می تواند 3 حالت اتفاق بیافتد.
1یک قانون به صورت شانسی رو می شود و روی برد می نشیند و صدراعظم و رییس جمهور باز می توانند صدراعظم شوند.
2به صورت شانسی یک رییس جمهور و صدراعظم انتخاب شوند.
3رای گیری دولت با انتخاب زهر و پادزهر

رای گیری با زهر یا پادزهر !

چهار کارت وجود دارد که دو کارت پادزهر است و دو کارت زهر.ابتدا رئیس یک کارت می کشد و سپس وزیر و مجدد رئیس اگر از 3 کارت رو شده دو و یا سه کارت پادزهر بود دولت تائید می شود در غیر این صورت دولت رای نمی آورد.

زهر
هری پاتر
پادزهر
هری پاتر
توجه داشته باشد اگر ولدمورت به عنوان وزیر باشد و با رای گیری زهر دولت رای بیاورد بازی تمام نمی شود و فقط دولت رای آورده است.
نکات مهم در رای گیری :
1رییس و وزیر قبلی که رای آورده اند در ریاست بعدی نمی توانند به عنوان وزیر انتخاب شوند.
2اگر در بازی فقط پنج نفر باقی مانده باشند رییس قبل می تواند به عنوان وزیر انتخاب شود.
3اگر سه ریاست به صورت متوالی رای نیاورد یک قانون به صورت شانسی روی برد ها می نشیند و اگر مرگخواری باشد و قابلیتی داشته باشد می سوزد.
4اگر سه ریاست به صورت متوالی رای نیارود رییس و وزیر قبلی می توانند مجدد کاندید شوند.
بازیکنان حزب ققنوس برنده خواهند شد، اگر :

5 قانون از سیاستهای ققنوس به تصویب برسند یا ولدمورت را به قتل برسانند.

حزب ققنوس
اگر سه ریاست به صورت متوالی رای نیاورد یک قانون به صورت شانسی رو می شود و روی برد ها می نشیند و همچنین مجدد وزیر قبل می تواند مجدد وزیر شود.
بازیکنان حزب مرگخوار برنده خواهند شد، اگر :

6 قانون از سیاست‌های مرگخوار به تصویب برسند یا هر زمان پس از اینکه سومین قانون از سیاست‌های مرگخوار به تصویب رسید، ولدمورت به عنوان وزیر در انتخابات رای بیاورد.

هری پاتر

هری نقش مقابل ولدمورت است و باید با تصمیم گیری های درست وزیر درستی انتخاب کند چون حتی پس از اینکه بار اول می میرد می تواند یک ریاست داشته باشد.

ولدمورت

ولدمورت رهبر حزب مرگخوار می باشد و اگر کشته شود ققنوس ها پیروز می شوند پس باید سعی بکند تا نقشش را مخفی نگه دارد.همچنین ولدمورت در بازی ۷ نفر به بالا بقیه مرگخوار ها را نمی شناسد ولی مرگخوار ها ولدمورت را می شناسند.

بازی یاران مرگ یک بازی بین ۵ الی ۱۰ نفر است که :

برد برای ۵ یا ۶ نفر

حزب مرگخوار
به ترتیب هر قانون مرگخواری که تصویب شود یک قابلیت در بازی فعال می شود :
1قابلیتی فعال نمی شود.
2قابلیتی فعال نمی شود.
3رییس وقت می تواند ۳ کارت بعدی که می خواهد به دست رییس بعدی برود را فقط ببیند البته نباید ترتیب آن ها را بهم بزند.
4رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد.
5رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد و همچنین حق وتو نیز فعال می شود.

برد برای ۷ یا ۸ نفر

حزب مرگخوار
به ترتیب هر قانون مرگخواری که تصویب شود یک قابلیت در بازی فعال می شود :
1قابلیتی فعال نمی شود.
2رییس وقت می تواند استعلام حزب یک بازیکن را بگیرد.
3رییس وقت انتخاب می کند چه کسی رییس بعدی است.
4رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد.
5رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد و همچنین حق وتو نیز فعال می شود.

برد برای ۹ یا ۱۰ نفر

حزب مرگخوار
به ترتیب هر قانون مرگخواری که تصویب شود یک قابلیت در بازی فعال می شود :
1رییس وقت می تواند استعلام حزب یک بازیکن را بگیرد.
2رییس وقت مجدد می تواند استعلام حزب بازیکن دیگری را بگیرد.(بازیکن تکراری مجاز نیست)
3رییس وقت انتخاب می کند چه کسی رییس بعدی است.
4رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد.
5رییس وقت باید یکی از بازیکنان را بکشد و همچنین حق وتو نیز فعال می شود.

حق وتو در بازی

زمانی که حق وتو فعال شود پس از آنکه رییس سه کارت به وزیرش داد اگر هر دو موافقت کنند می توانند وتو کنند و هیچ قانونی تصویب نشود و ریاست عوض شود.