بازی پانتومیم

بازی پانتومیم
60
در این قسمت امتیاز های خود را بنویسید تا فراموش نکنید.
تیم یک
تیم دو

توضیحات بازی

بازی پانتومیم یکی از معروف ترین بازی های دورهمی هست که بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند سپس نوبتی یک نفر از هر گروه کلمه و یا جمله ای که تیم مقابل به او گفته است را بدون صحبت کردن و با اجرا کردن آن باید به تیم خودش بفهماند تا برنده شوند.

کلمات پانتومیم

معمولا پیدا کردن کلمه و یا جمله برای گفتن به تیم حریف یکم سخت است برای همین ما در وایت شو به شما کلمه و یا جملاتی در 3 سطح پیشنهاد می کنیم تا کار شما راحت شود.