این صفحه مخصوص سناریو ناتو به صورت استاندارد ۱۰ نفره می باشد.

در صورتی که می خواهید نقش ها و یا بازیکنان را خودتان کنترل کنید لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید.
همچنین وایت شو قابلیتی دارد تا خود بازیکنان به بازی عضو شوند تا در گوشی خود نقش خود را ببینند.

Refresh