این صفحه مخصوص سناریو پدرخوانده به صورت استاندارد 11 نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh