این صفحه مخصوص سناریو فیلیمو به صورت استاندارد 13 نفره می باشد.
برای موندن تو بازی وایت شو !
whitesho.com

Refresh