بازی مشروطه

بازی مشروطه

توضیح کلی بازی

یکی از مهیج ‌ترین بازی‌های فکری، بازی فکری مشروطه خواهان است که توسط علی خلج طراحی شده است. این بازی به سبک بازیهای معمایی و نقش مخفی (همانند مافیا) است. هیجان در طول مدت بازی، ما را از دنیا واقعی دور می‌کند و باعث می‌شود در بازی غرق شویم. این بازی مناسب برای رده سنی ۱۲ سال به بالا است و در کنار نوجوانان برای بزرگسالان نیز مناسب است. مدت زمان پیش بینی شده برای این بازی 45 دقیقه است و می‌تواند برای مدتی ما را از فضای مجازی و دنیای واقعی دور کند. برای شروع بازی به حداقل 5 نفر نیاز است و تعداد نفرات می‌تواند تا ۱۲ نفر نیز افزایش پیدا کند‌.

آموزش بازی

در دوران حکومت محمد علی شاه قاجار هستیم. در بازی مشروطه خواهان، بازیکنان دو دسته سلطنت خواه و مشروطه خواهان هستند که در حال تلاش برای به تثبیت رساندن قوانین مشروطه هستند. البته باید محتاط باشید، زیرا در بین شما تعدادی سلطنت طلب به صورت مخفیانه حضور دارند، که یکی از آنها محمد علی شاه است که در مقابل آن یاران با وفا ستارخان و باقرخان قرار دارند.

در ابتدای بازی بازیکنان به ۲ گروه تقسیم می شوند که سلطنت طلب ها در اکثریت هستند.در تیم سلطنت طلب یک شخص محمد علی شاه است و همچنین در تیم مشروطه خواهان دو نفر که ستارخان و باقرخان هستند وجود دارند.

باقر خان در طول بازی ستارخان را می شناسد ولی باید سعی کند سلطنت طلب ها از هویت خودش آگاه نشوند زیرا اگر باقرخان را بشناسند از طریق او می توانند به ستارخان برسند.

در شب معارفه در تعداد 7 نفر تا 12 نفر سلطنت طلب ها محمدعلی شاه را می شناسند ولی او نوچه های خود را نمی شناسد.ولی در تعداد 5 و 6 نفر محمدعلی شاه و نوچه ها همدیگر را می شناسند.

آموزش بازی مشروطه
آموزش بازی مشروطه

هدف بازی

در شروع بازی ابتدا یک نفر به عنوان شاه انتخاب می شود و میبایست برای تشکیل دولت یک نفر را به عنوان صدراعظم انتخاب کند.سپس پس از صحبت کردن شاه و صدراعظم تمامی بازیکنان با چالش برای دولت رای گیری انجام می شود.

در صورتی که از نصف بیشتر رای بیاورد دولت میبایست یک قانون با همدیگر تصویب کنند.

بازی شامل 17 قانون است که 6 تای آن ها مشروطه و 11 تای آن ها سلطنتی است که این قانون ها در هر دست بازی بر خورده و به صورت شانسی چیده می شوند.

ابتدا شاه 3 قانون رویی را بر می دارد و یکی از آن ها را می سوزاند سپس 2 قانون دیگر را به صدراعظم پاس می دهد و صدراعظم هم یکی از آن ها را سوزانده و یکی تصویب می شود.

دو نفری که در دوره قبل رای آورده اند حق شرکت تا تثبیت دولت بعد را ندارند.البته در تعداد 5 نفر شاه قبلی می تواند صدراعظم شود.

اگر مشروطه خواهان بتوانند 5 قانون مشروطه تصویب کنند بازی را می برند.همچنین اگر سلطنت طلب ها 6 قانون سلطنتی تصویب کنند نیز بازی را برده اند.

در صورتی که 3 قانون مشروطه روی زمین باشد و ستارخان توسط یک سلطنت خواه صدر اعظم شود و رای بیاورد بازی را مشروطه ها برده اند.

محمد علی شاه فقط اگر با شات دوم تیر بخورد سلطنت خواه ها بازی را باخته اند.مچنین اگر با شات دوم باقرخان تیر بخورد سلطنت خواه ها بازی را برده اند.

استعلام ستارخان در بازی سلطنت خواه است و استعلام محمد علی شاه مشروطه است.

قانون سوم سلطنتی که تصویب شود شاه باید یک نفر را از صدراعظم بعدی منع کند.

اگر سه دولت پاپی رای نیاورد یک شاه و صدراعظم به صورت شانسی انتخاب می شوند.

اگر در دولت شانسی ستارخان صدر اعظم شود بازی را مشروطه برده است و همچنین اگر محمد علی شاه صدر اعظم شود بازی را سلطنت طلب ها برده اند.

ادعای هر نقشی در بازی آزاد است.

قوانین سلطنتی

در تعداد 5 و 6 پس از پس از تصویب قوانین 2 و 3 سلطنتی شاه آن دولت می تواند یک نفر را از صدر اعظم شدن در نوبت بعد منع کند.

در تعداد 7 نفر و 8 نفر پس از پس از تصویب قوانین 1 و 3 سلطنتی شاه آن دولت می تواند یک نفر را از صدر اعظم شدن در نوبت بعد منع کند.

در تعداد 9 نفر به بالا پس از پس از تصویب قوانین 1 و 3 سلطنتی شاه آن دولت می تواند یک نفر را از صدر اعظم شدن در نوبت بعد منع کند.

در تعداد 7 نفر و 8 نفر پس از پس از تصویب قانون 2 سلطنتی شاه آن دولت می تواند یک نفر را مجبور کند تا پنهانی حزبش با بگوید.

در تعداد 9 نفر به بالا پس از پس از تصویب قانون 1 و 2 سلطنتی شاه آن دولت می تواند یک نفر را مجبور کند تا پنهانی حزبش با بگوید.

قوانین 4 و 5 سلطنتی به شاه اجازه شلیک و حذف یک بازیکن را می دهد.البته در تعداد 5 نفر قانون 4 به جای شلیک شاه می تواند یک نفر را از صدر اعظمی در دولت بعد منع کند.

با تصویب شدن قانون 5 سلطنتی یک قابلیت در بازی باز می شود که اگر شاه و صدر اعظم موافق باشند می توانند قانون را در دولت خود تصویب نکنند.

مشروطه خواهان
سلطنت طلبان

ستارخان

ستارخان کلید اصلی برد بازی توسط مشروطه خواهان است و باید سعی کند پس از تصویب قانون 4 مشروطه به عنوان صدراعظم انتخاب و رای بیاورد.

باقرخان

باقرخان که ستارخان را می شناسد باید سعی کند به مشروطه خواهان بفهماند که ستار کیست البته نه طوری که سلطنت طلب ها بفهمند او باقر است.

محمد علی شاه

محمدعلی شاه که رهبر گروه ضد مشروطه است باید سعی کند به صورت نفوذی به مشروطه خواهان نفوذ کند تا آن ها به او اعتماد کنند.

ستارخان
باقرخان
محمد علی شاه
بازی مشروطه یک بازی بین ۵ الی ۱۲ نفر است که همیشه تعداد نیرو های سلطنتی یک نفر بیشتر از نیرو های مشروطه خواه است.
طراح بازی علی خلج