سناریو ملق بازی مافیا

این بازی برای تعداد 10 الی 13 نفر طراحی شده است.

در این سناریو مافیا ها با واژه شو شناخته می شوند و شهروندان با واژه تپان

ادعای نقش در این سناریو کاملا آزاد است.

نقش های شهروندی

تپان

تپان عضو ساده گروه شهروندی است.

تپانچه

هر شب یک تفنگ دارد که می تواند به یک نفر بدهد همچنین می تواند نوع تفنگ را مشخص کند خودی است یا جنگی.اگر خودی باشد در صورتی که فرد شلیک کند خودش از بازی بیرون می رود.اگر هم بخواهد می تواند تفنگ ندهد.

تپانگر

هر شب می تواند استعلام یک شخص را بگیرد.

تپانخواه

هر شب می تواند یک نفر را نجات دهد.خودش را یکبار و ما بقی را بی نهایت.دو شب متوالی یک نفر را نمی تواند نجات دهد.

نقش های مافیایی

شو فادر

رهبر گروه شو هست و تیر شب به دست اوست و همچنین استعلام او برای تپانگر منفی است.

شو مستر

هر شب می توان یک تپان را به حتی تکراری گروگان بگیرد و آن شخص از قابلیتش نمی تواند استفاده کند.شو مستر یاران خودش را نمی شناسد ولی یارانش او را می شناسند.اگر شو فادر را گروگان بگیرد حق شات ندارد.

شو ملق

شو ساده است که مابقی شو ها را می شناسد.

این سناریو ده نفره و دوازده نفره و سیزده نفره میباشد.

دوازده نفره یک تپان و یک شو اضافه میشود.

سیزده نفره دو تپان و یک شو به بازی اضافه میشود.

شروع بازی نقش ها پخش میشود معارفه دارد نفری 15 ثانیه صحبت.

شب میشود شو ها به جز شو مستر یکدیگر را میشناسند.

هر روز یک چالش آزاد میباشد صحبت ها تمام شد.

برای دفاعیه نصف آرا نیاز است.و تمامی افراد حق رای دارند.حتی افراد داخل دفاعیه.

سابقه در بازی ملاک نیست و اهمیتی ندارد یعنی اگر کسی وارد دفاعیه شود و رای ها مساوی شود کسی خارج نخواهد شد اگر سابقه داشته باشد.

ادعای نقش کاملا آزاد است.

شو مستر هر شب تکراری می تواند یک نفر را گروگان بگیرد.