کلمات و اصطلاحات بازی مافیا

کلمه / اصطلاحمعنی
ترن
نوبت
سفید بودن
شهروند بودن
سیاه بودن
مافیا بودن
طبر بودن یا طبر زدن
شهروندی که به شهروند دیگر مافیا می گوید
کاور کردن
حمایت کردن
تارگت کردن
اتهام زدن
شالل کردن
شلوغ بازی کردن
تارگت بک
اتهام کسی را برگرداندن
چلنچ / چالش دادن
زمان دادن به کسی برای صحبت کردن
فکت دادن
بیان استدلال
اکت دادن
هر صدا و یا حرکتی
لایک
تایید دادن
دیس لایک
عدم تایید
نوب
بازیکنی که بازی بلد نیست
سیو کردن / هیل کردن
نجات دادن
پوش شدن
هل دادن بازیکن به بیرون از بازی
کنسه کردن
فریب دادن
باگ دارد
ایراد دارد
کتاب باز بودن
یعنی نقشش مشخص شده
تو دیوار بودن
تو بازی مفید نیست
نایت زده
در شب چشم باز کرده
موج سوار
از حرف کسی استفاده کردن
گره افتاده
بین دو نفر مافیا مشخص نیست
کلپس کرده
خودشو باخته و فروپاشی درونی کرده
ایزی تارگت
کسی که حرفه ای نیست مافیا مدام بهش تارگت میزند
شزم نشو
زرنگ بازی در نیار
گردن گرفتن
کسی بره بیرون اگر نبود آن شخص مافیاست
تیم آپ
یکی شدن چند نفر
دنده عقب گرفتن
از اتهام کسی عقب کشیدن
فکت آن فیر
استدلال الکی آوردن
اسکی رفتن
حرف کسی را تکرار کردن
کره گیری
از هیچی استفاده کردن
شیک کردن
بازی را هم زدن و انحراف ذهن بقیه
بینگو
کسی که هیچ رایی ندارد

هدشات گرفتن در بازی مافیا

در بازی هر بازیکن زمانی که نوبت صحبتش برسد می تواند اعلام کند برای یه کس دیگه هدشات می گیرد و این به این معناست که اگر مخالفی در بازی نباشد یعنی حتی یک نفر هم دیس لایک ندهد آن شخص هدشات شده و از بازی خارج می شود.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود