قوانین و توضیحات بازی مافیا

این قوانین و توضیحات به صورت عام می باشد و هر گروهی که بخواهد می توانند با توافق هم آن ها تغییر دهند.

در بازی مافیا دو گروه اصلی وجود دارد مافیا ها که در اقلیت هستند و شهروندان که اکثریت را تشکیل می دهند !

در بازی مافیا ها پس از روز معارفه و اتهام زنی بیدار می شوند و همدیگر را می شناسند ولی شهروندان از شهروند بودن یکدیگر بی خبرند ! و میبایست سعی کنند از صحبت ها و واکنش های بازیکنان مافیا را شناسایی کنند.

مافیا ها سعی می کنند شهروندان را فریب دهند و دونه دونه آن ها را بکشند تا تعداد مافیا ها با شهروندان برابر شود و در این صورت تیم مافیا برنده بازی است.

شهروندان نیز باید سعی کنند همدیگر را پیدا کنند و با اجماع همدیگر مافیا ها را بکشند تا دیگر مافیایی در بازی نماند در این صورت هست که شهروندان پیروز می شوند.

تا اینجا داستان کلی بازی مافیا را با هم خواندیم.

مرام نامه و قوانین بازی مافیا


در بازی مافیا یکسری موارد وجود دارد برای اینکه بازی قشنگ شود میبایست توسط بازیکنان رعایت شود :

1تمامی بازیکنان در زمانی که کسی دیگر صحبت می کنند به هیچ عنوان نباید صحبت کنند.
2تمامی بازیکنان میبایست به حرف گرداننده بازی توجه کنند و به هیچ عنوان با او بحث نکنند.
3اگر بازیکن در شب کشته شود بدون هیچ واکنش و حرف از بازی باید خارج شوند و در صورت حرف و یا واکنشی که به بازی جهت دهد گرداننده می تواند از اعضای آن تیم یکی را اخراج کند.
4اگر بازیکن در خارج از بازی اشاره یا حرفی بزند گرداننده می تواند از اعضای آن تیم یکی را اخراج کند.
5به هیچ عنوان در شب چشمانشان را اگر گرداننده نگفته باشد باز نکنند.
6به هر دلیل اگر کسی نقشش را افشا کند و یا به آن اشاره کند در روز بعد توسط گرداننده از بازی خارج می شود البته نقش شهروند ساده استثنا می باشد و شاره به آن مشکلی ندارد و یا افراد می توانند به نقش افراد بیرون از بازی اشاره کنند.
7اگر کسی از نقش مافیا با توجه به نقش شهروندی که دارد صد در صد اطمینان داشته باشد که درست هست و آن شخص را گردن بگیرد روز بعد توسط گرداننده از بازی خارج می شود.
8در صورتی که کسی بی انضباطی کند برای بار اول گرداننده به او تذکر می دهد و برای بار دوم به آن شخص سکوت انضباطی می دهد اگر باز هم تکرار شد آن شخص حق رای در آن روز نخواهد داشت و یا اگر در دفاع باشد حق صحبت کردن نخواهد داشت و برای بار بعدی از بازی اخراج می شود.
9در بازی فقط افراد می توانند به نقش شهروند ساده اشاره کنند و یا به نقش افراد بیرون از بازی اشاره کنند.

بدون عضویت سریع بازی کن !

در حالات زیر شما سریع می توانید بین ۱۰ بازیکن تقسیم نقش انجام دهید.

انجام بازی مافیا

بازی های دست جمعی و گروهی

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

کارت بازی شبکه سلامت سناریو ناتو (مینی)

کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)

راز هیتلر

راز هیتلر لوکس

شب های مافیا شبکه فیلیمو

بسته اصلی شب مافيا

فرار از جهنم (Premium)

فرار از جهنم (Lite)

جاماییکا


Refresh