سناریو نماینده بازی مافیا

این سناریو جذاب توسط مجموعه فکری دن طراحی شده است که هم اکنور به عنوان جدید ترین سناریو شناخته شده می شود.

سناریو نماینده بازی مافیا

نقش های سناریو نماینده

بازیکنان در این سناریو به دو گروه شهروند و مافیا تقسیم می شوند که در زیر نقش های هر گروه را با هم بررسی می کنیم.

نقش های گروه مافیا

  • دن مافیا : استعلام او منفی است، با استفاده از "رای خیانت" میتواند رایِ تارگت یکی از نماینده ها را یکی کم یا یکی بیشتر کند.اگر خودش نماینده شود روی خودش نمی تواند.
  • یاغی : رتبه دو مافیا می باشد و هر زمان رئیس مافیا یا هکر از بازی خارج شود تبدیل به ترور می شود و هر زمان بخواهد تا قبل از رای گیری به جز محافظ و کسی که محافظ ازش حفاظت کرده را می تواند با خود به بیرون ببرد سپس شب می شود.
  • هکر : هر شب می تواند توانایی یک نفر را به مقصد نرساند برای مثال می گوید این شخص دکتر هست و این شخص را نمی تواند نجات دهد.

نقش های گروه شهروند

  • دکتر : هر شب یک نفر را نجات می‌دهد، در کل بازی دو بار می‌تواند خودش را نجات دهد
  • راهنما : یک نفر را انتخاب می‌کند، اگر آن شخص شهروند باشد توسط گرداننده بیدار می‌شود و مثل کاراگاه استعلام می‌گیرد و اگر شخصی که راهنما انتخاب کرده مافیا باشد، آن شخص توسط گرداننده بیدار میشود و راهنما را می‌شناسد. ( دو شب پشت هم یک نفر را نمی تواند انتخاب کند )
  • مین‌گذار : در طول بازی یک بار یک نفر را انتخاب می‌کند و برای محافظت از آن شخص جلوی در خانه‌اش مین‌گذاری می‌کند. اگر تیم مافیا آن شخص را شات کند مین فعال میشود و ( در صورت عدم حنثب سازی بمب توسط مافیا) به همراه آن شخص مافیا هم از بازی خارج میشود. تبصره: در شبی که مین فعال می‌شود، در انتهای همان شب، گرداننده فعال‌سازی مین را اعلام می‌کند و تیم مافیا بیدار میشود و به دستور رییس مافیا ، فدایی تیم مافیا انتخاب میشود و او به همراه شات شب از بازی خارج میشود. ( تصمیم گیرنده می‌تواند خودش را هم به عنوان فدایی انتخاب کند.)
  • وکیل: یک بار در کل بازی می‌تواند وکالت یک نفر را بر عهده بگیرد. در فاز شب بیدار میشود و یک نفر را انتخاب می‌کند. آن شخص در فردای آن روز حتی اگر تعداد رای لازم را داشته باشد وارد دفاعیه نمی‌شود. ( توجه داشته باشید بعد از انجام رای گیری اگر شخصی که وکالت او گرفته شده باشد توسط گرداننده اعلام میشود و از دفاعیه خارج میشود
  • محافظ : در شب می تواند از یک نفر در مقابل ترور محافظت کند و آن شخص فردا در مقابل ترور زره دارد.خودش هم نیز در مقابل ترور ایمن هست.
  • شهروند ساده
  • شهروند ساده

انتخاب نماینده

در روز یک از سر صحبت هر شخص یک نماینده انتخاب میکند، کسی که تعداد رای بیشتری بیاورد به عنوان نماینده ی اول انتخاب میشود. رای گیری دوباره از انتهای صحبت انجام میگیرد و نماینده ی دوم انتخاب میشود

نکته : اگر دو نفر رای یکسان بیاورند هر دو نماینده شده و رای گیری دور دوم انجام نمی شود.

خواب نیم روزی برای مشورت تیم مافیا و اعمال رای خیانت رئیس مافیا انجام میشود

رئیس مافیا می تواند رای یک نفر را برای یکی تارگت یکی از نماینده ها زیاد و یا کم کند.

رئیس مافیا اگر خودش نماینده باشد روی خودش نمی تواند رای خیانت بگذارد.

هر نماینده یک اتهام مشخص می کنند و بیست ثانیه صحبت می کند و آن شخص باید از خود دفاع کند.شخص متهم می تواند یک نفر را برای دفاع از خود مشخص کند.

ابتدا کاور تارگت ها صحبت می کنند سپس خود تارگت نماینده ها صحبت می کنند.

سپس رای گیری انجام می شود و گرداننده رای خیانت را نیر پس از رای گیری اعمال می کند.

نکته رای خیانت رئیس مافیا پس از انتخاب نماینده ها می باشد قبل از اینکه نماینده ها تارگت خود را مشخص کنند.

رای گیری میان تارگت ها به صورت عادی هست و با 4 رای از بازی شخص خارج می شود.

خنثی سازی مین

تیم مافیا در یکی از شب هایی که شات شب را می زنند می توانند علاوه بر شات مین جلوی آن شخص را نیز خنثی کنند.این مورد فقط در طول بازی یکبار اتفاق میافتد.

ناتویی

تیم مافیا در طول بازی یک بار به جای شات می توانند از توانایی ناتویی استفاده کنند.

این سناریو در تعداد 12 و 13 نفره

در تعداد 12 نفر در تیم مافیا نقش ناتو اضافه شده که دیگر کل تیم مافیا توانایی ناتویی ندارند و به عهده ناتو می باشد.و در شهروندان سرباز اضافه می شود که در شب تیرش را به شهروند خودش می دهد اگر به مافیا تیر بدهد خودش از بازی خارج می شود اگر به شهروند بدهد آن شخص اسنایپر می شود و اگر اشتباه بزند از بازی خارج شده و اگر رئیس مافیا بزند هر دو در بازی می مانند.

نکته : اگر هکر شهروند سرباز را درست شناسایی کند تیر سرباز به شهروند نمی رسد.و فردا ممکن هست سرباز فکر کند شهروندش رئیس مافیا زده است.

در تعداد 13 نفر به شهروندان یک شهروند ساده نیز اضافه می شود.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود