بازی حدس تیله سریال بازی مرکب

در سریال بازی مرکب یکی از بازی هایی که بازیکنان انجام می دهند حدس تیله هست که ما در اینجا شبیه به آن را پیاده سازی کردیم تا با دوست خود بازی کنید و لذت ببرید.

بازی حدس تیله سریال بازی مرکب

بازی به این صورت هست که هر نفر ۱۰ تیله دارند و ابتدا مافیا در دست خود تعداد زوج و یا فرد تیله قرار می دهد.

سپس حریف تعدادی تیله توی دست خود قرار می دهد و حدس می زند در مشت حریف تعداد تیله ها زوج است و یا فرد.

بازی حدس تیله سریال بازی مرکب

اگر درست حدس بزند حریف میبایست به تعداد تیله های مشت شما به شما تیله بدهد و اگر اشتباه حدس بزنید شما تیله های دست خود را به حریف می دهید.

و این روند تا جایی جلو می رود که شخصی تیله های خود را تمام کند.

اگر دوست دارید این بازی را به صورت فیزیکی خریداری بفرمایید می توانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید.