برترین بازیکنان مافیا

جهت امتیاز دهی به بازیکن روی اسم کلیک نمایید.
نام بازیکن
شهروند
مافیا
مجموع
35
34
69 از 386 رای
36
34
70 از 238 رای
33
30
63 از 158 رای
36
35
71 از 133 رای
31
28
59 از 108 رای
34
31
65 از 105 رای
31
33
64 از 72 رای
36
32
68 از 70 رای
26
25
51 از 65 رای
34
33
67 از 58 رای
31
32
63 از 55 رای
35
30
65 از 50 رای
28
28
56 از 50 رای
26
26
52 از 47 رای
29
29
58 از 42 رای
29
29
58 از 41 رای
29
30
59 از 40 رای
28
27
55 از 40 رای
32
34
66 از 38 رای
33
31
64 از 32 رای
31
29
60 از 30 رای
27
27
54 از 29 رای
30
30
60 از 29 رای
30
30
60 از 28 رای
33
33
66 از 28 رای
26
28
54 از 28 رای
24
25
49 از 27 رای
30
31
61 از 26 رای
30
30
60 از 25 رای
29
29
58 از 24 رای
28
28
56 از 24 رای
22
23
45 از 24 رای
26
27
53 از 23 رای
30
29
59 از 23 رای
25
17
42 از 23 رای
29
28
57 از 22 رای
30
30
60 از 22 رای
42
39
81 از 22 رای
32
29
61 از 20 رای
30
29
59 از 20 رای
29
27
56 از 20 رای
27
28
55 از 20 رای
29
26
55 از 19 رای
27
26
53 از 19 رای
31
31
62 از 19 رای
37
36
73 از 19 رای
27
27
54 از 18 رای
30
30
60 از 18 رای
27
27
54 از 17 رای
39
37
76 از 17 رای
33
32
65 از 17 رای
29
29
58 از 16 رای
33
27
60 از 15 رای
29
29
58 از 15 رای
30
27
57 از 15 رای
31
31
62 از 14 رای
28
26
54 از 14 رای
38
36
74 از 13 رای
26
26
52 از 13 رای
29
29
58 از 13 رای
33
34
67 از 12 رای
25
23
48 از 12 رای
30
30
60 از 12 رای
32
29
61 از 11 رای
32
26
58 از 11 رای
27
26
53 از 11 رای
17
17
34 از 11 رای
27
28
55 از 11 رای
33
32
65 از 11 رای
27
27
54 از 10 رای
27
28
55 از 10 رای
30
27
57 از 10 رای
25
26
51 از 10 رای
32
27
59 از 9 رای
31
32
63 از 9 رای
29
29
58 از 9 رای
33
34
67 از 9 رای
37
37
74 از 9 رای
29
32
61 از 8 رای
29
25
54 از 8 رای
25
22
47 از 8 رای
27
23
50 از 8 رای
27
28
55 از 8 رای
27
25
52 از 8 رای
36
35
71 از 8 رای
24
26
50 از 7 رای
27
21
48 از 7 رای
26
24
50 از 7 رای
26
26
52 از 7 رای
25
23
48 از 7 رای
23
26
49 از 7 رای
26
26
52 از 7 رای
26
22
48 از 7 رای
33
27
60 از 7 رای
27
26
53 از 7 رای
24
23
47 از 6 رای
13
17
30 از 6 رای
30
30
60 از 6 رای
23
23
46 از 6 رای
26
26
52 از 6 رای
23
18
41 از 6 رای
23
23
46 از 6 رای
23
21
44 از 6 رای
23
21
44 از 6 رای
34
29
63 از 6 رای
21
23
44 از 6 رای
41
36
77 از 6 رای
21
19
40 از 5 رای
25
21
46 از 5 رای
14
25
39 از 5 رای
30
25
55 از 5 رای
20
20
40 از 5 رای
21
21
42 از 5 رای
30
30
60 از 5 رای
23
26
49 از 5 رای
23
23
46 از 5 رای
28
22
50 از 5 رای
14
24
38 از 4 رای
26
25
51 از 4 رای
25
25
50 از 4 رای
21
30
51 از 4 رای
26
28
54 از 4 رای
18
18
36 از 4 رای
21
23
44 از 4 رای
20
19
39 از 4 رای
22
22
44 از 4 رای
36
34
70 از 4 رای
23
18
41 از 4 رای
15
14
29 از 4 رای
19
23
42 از 4 رای
37
37
74 از 4 رای
24
29
53 از 4 رای
38
38
76 از 4 رای

اگر فکر می کنید اسمتون توی لیست باید باشه به شماره 09011390901 تلگرام کنید.

بازی مافیا یکی از جذاب ترین و پر طرفدار ترین بازی های گروهی در دنیا است که در ایران نیز پلیر های بسیار خوبی دارد که در کافه ها و مسابقات بازی می کنند.

اگر علاقه مند به بازی مافیا هستید می توانید در وایت شو علاوه بر آشنا شدن با انواع سناریو ها نیز مافیا بازی کنید و تقسیم نقش کنید لذت ببرید.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود