کارت های حرکت آخر در بازی مافیا

اگر کارت های سناریو های مختلف را نمی دانید می توانید از صفحه اول سایت آن ها را مشاهده بفرمایید.
دروغ سیزده
یک دروغ درباره خودش می گوید و گرداننده بازی تایید می کند.
فرش قرمز
فردی که فرش قرمز بگیرد فردا مستقیم به دفاعیه می رود.
مسیر سبز
فردی که مسیر سبز بگیرد به هیچ عنوان فردا در دفاعیه نمی رود.
شلیک نهایی
در اول شب به جای مافیا این شخص شلیک می کند.
ذهن زیبا
اگر نقش کسی را دقیق حدس بزند در بازی می ماند.
بی خوابی
شب نمی شود و مستقیم به روز بعد می رویم.
خداحافظی کن
در بازی هیچ اتفاقی رخ نمی دهد و به ادامه بازی می پردازیم.
افشای نقش
این شخص یک نفر از بازیکنان را انتخاب می کند و گرداننده نقش آن شخص را برای همه افشا می کند.
روز جشن مافیا
فردا توی روز هیچکس از بازی بیرون نمی رود.
شهر در امان
امشب در شب هر شهروندی به هر دلیلی کشته شود از بازی خارج نمی شود حتی اگر کلانتر و یا حرفه ای اشتباه بزنند.
روز محاکمه
فردا به محض اینکه روز شود رای گیری می شود و صحبتی انجام نمی شود.
اعلام حضور
اگر رییس مافیا در بازی باشد توسط گرداننده اعلام می شود.
سر شماری
تعداد مافیا و تعداد شهروند مانده در بازی اعلام می شود.
نبش قبر
اگر کسی از بازی بیرون رفته به انتخاب این شخص نقشش گفته می شود.
افشای هویت
نقش این شخص توسط گرداننده اعلام می شود.
روز سکوت
یک نفر را انتخاب می کند و این شخص فردا سکوت است.
بخت و اقبال
یک نفر را انتخاب می کند و گرداننده بین این دو بازیکن قرعه مرگ میاندازد و کسی که ببرد تو بازی می ماند.
شانس آوردی
از بازی خارج نمی شوی و در بازی می مانی.
سر گیجه
به صورت پنهانی یک نفر رو به گرداننده بگو این شخص 24 ساعت از نقشش نمی تواند استفاده کند.
تسخیر روح
یک نفر را انتخاب کن و فقط به گرداننده بگو و آن بازیکن در بازی هست اما واقع حذف شده نه قابلیتی دارد نه توی آمار هست و نه رای او شمرده میشه.
پرسش و پاسخ
فردا هرکس حق دارد از یک سوال از کس دیگری بپرسد و آن شخص پاسخ دهد و هیچکس حق صبحت دیگری ندارد.
حذف یا حقیقت
یک بازیکن را انتخاب می کند و آن شخص بین حذف و یا حقیقت انتخاب می کند.اگر حذف انتخاب کند از بازی حذف می شود و اگر حقیقت انتخاب کند از او یک سوال می پرسد و باید درست جواب دهد.
تغییر چهره
کسی که از بازی بیرون می رود نقشش را با یکی از بازیکنان به صورت کامل عوض می کند و آن بازیکن با نقش جدید ادامه می دهد.
سکوت بره ها
دو نفر را انتخاب کن و آن دو بازیکن فردا حق صحبت کردن ندارن.
وصیت
شخص خارج شده از بازی جمله ایی به گرداننده بازی میگوید که به یکی از بازیکنان انتقال دهد.
دستبند
بازیکن اخراجی با کارت دستبند هرکس را نشان کند٬ توانمندی های ان شب را از وی میگیرد.

کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده

قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو بازپرس

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

بازی ارتش سری

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

کارت بازی مافیا سناریو وایت شو

قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

یاران مرگ (افزونه راز هیتلر)

قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

راز هیتلر طرح خارجی

قیمت ۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰ تومان

کهربا دوئل

قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کودتا شورش

قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

کدنیمز تصاویر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کدنیمز کلمات

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف

قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان

ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف

قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

Refresh