سناریو کافر بازی مافیا

این سناریو یکی از سناریو های بازی مافیا هست که بازیکنان شامل سه دسته می شوند گروه کافر گروه مستقل و گروه روستایی.از 10 نفر به بالا می توان بازی کرد ولی بهترین حالت از 16 نفر تا 24 نفر است.

کافران

کافر

.رئیس تیم کفار و قدرتمندترین شخص گروه است.شات شب به دست اوست و اعتراف او برای کشیش روستایی است.اگر در طول روز توسط محافظ زخمی شود با شات شب کشته می شود.اگر دزد بهش بزنه و کشیش بهش بزنه اعترافش مثبت است.خائن کافر را می شناسد.یکبار می تواند دوئل ریش سفید را رد کند

قاتل

یک تیر قطعی دارد و هر شب که بخواهد به جای شات اصلی استفاده می کند و آن شخص قطعا از بازی خارج می شود.اگر دزد بهش بزنه کاری نمیتونه در آن شب بکنه.

هفت خط

دو بار می تواند در طول بازی نقش یکنفر را حدس بزند و اگر درست باشد آن شخص کشته می شود.دزد اگر بهش بزنه نمیتونه استفاده کنه.

ساقی

یارهای خودش رو میشناسه ولی شب ها تنها بیدار میشه و یک نفر رو مست می کنه.هرکس که مست بشه نمی تواند به درستی از قابلیتش استفاده کند.دزد اگر بهش بزنه خودش مست میشه.

خائن

نه اون یار هاش رو میشناسه و نه یار هاش اون رو میشناسه و فقط کافر رو میشناسه و استعلام و اعترافش همیشه روستایی هست.ریش سفید او را می شناسد.اگر از بازی خارج بشه میتونه شب سیاه اعلام کنه و آن شب هیچ روستایی امکان استفاده از قابلیت نداره.

قمارباز

هر شب میتونه با یکی قمار (سنگ کاغذ قیچی( کنه اگر دو شب بازی رو ببره اون شخص کشته میشه و اگر ببازه خودش حذف می شه.قمار اجباری است و کسی که مست شده قمار رو میبازه.

مزدور

مزدور از شب چهارم بازی می تونه یک روستایی رو زورگیری کنه و وارد تیم خودش کنه به جز نقش های ریش سفید-محافظ-مستقل-کلانتر-کابوی-حرفه ای

مستقل ها

دزد

هر شب می تواند نقش یکی را بدزده اگر به کفار بزنه نمیتونه از نقش استفاده کنه اما اگر به روستایی بزنه فقط از قابلیت دکتر و کشیش می تواند استفاده کند.شانس برد آن برابری تعداد سه گروه است.فقط با تیر مارشال یا قاتل کشته میشه.استعلام او روستایی است.

سایه

یار دزد است و در صورت خروج دزد به دزدی ادامه میده.در شب سوم و پنجم می تواند 3 اسم به راوی دهد و اگر دو روستایی و یک کافر باشد هر سه نفر کشته می شوند.

روستاییان

کشیش

در شب از یک نفر اعتراف میگیره و اگر از 3 روستایی اعتراف بگیره از بازی خارج میشه.اعتراف کافر و خائن روستایی است.اعتراف دزدی که به کافر زده باشه کافر است.

کابوی

هر جای بازی بخواد یک نفر را از بازی خارج می کند و آن دو شخص اعتراف ندارد.اگر ساقی بهش زده باشه تنهایی خارج میشه.

محافظ

شب ها شات کافر نمیشه و هر جای بازی بخواد میتونه یکی رو بکشه و از آن به بعد میرا میشه.اگر ساقی بهش بزنه شاتش خطا میره.در دوئل و رای گیری می تواند بگوید من محافظم و رای ندید.

ریش سفید

مست نمی شود و قابل زورگیری نیست.خائن رو میشناسه.دوبار میتونه بین 2 نفر دوئل بده که کافر باید اون رو تائید کنه.خائن رو نمیتونه وارد دوئل کنه.در صورت مساوی شدن آرا تصمیم با ریش سفید است.

مارشال

هر شب میتونه استعلام دزد را بگیرد و شبی که استعلام بگیرد نمی تواند شلیک کند.دو شلیک برای مستقل بازی دارد.

فاحشه

هرکی شب اون رو انتخاب کنه یک روز سایلنت می شود.مست نمی شود.شبی که زندانی شود کسی حق تاچ ندارد.

شهردار

یکبار در طول بازی قبل از رای گیری دوم می تواند رای گیری را کنسل کند.

پزشک

هر شب می تواند جان یکی را نجات دهد.جان خودش را تا آخر بازی می تواند نجات دهد.اگر دستگیر بشه فقط جان خودش رو میتونه نجات بده.

آهنگر

در بازی دوبار می تواند به یکی زره دهد.اگر مست شود نمی تواند زره بدهد.در یک شب می تواند 2 زره بدهد.

هتلدار

هر شب می تونه یک روستایی رو به هتل بیاره اگر کافر یا ساقی یا خائن را بیاورد می توانند هتل و روستاییان داخل هتل را بکشند.

حرفه ای

در طول بازی دو بمب ساعتی دارد که یکی رو تا وقتی زنده است به یکی میبندد و یکی را وقتی از بازی خارج می شود.هر زمان بخواد منفجر بشه به گرداننده میگه و حین صحبت اون شخص منفجر میشه.باید قبل صحبت اون شخص بگه.

مست

در بازی رای هاش شمرده نمیشه.

کلانتر

هر شب که بخواد یک نفر را دستگیر می کنه.اون شخص فردا سایلنت است و اگر مست باشد خودش زندانی می شود.اگر به اشتباه 3 روستایی را زندانی کند قابلیتش را از دست می دهد.

نانوا

سه نان دارد یک نان مقوی و دو نان مسموم.اگر نان قوی به کسی بدهد و آن شخص کشته در روز بعد اعلام میشه و تا پایان رای گیری در بازی است.اگر نان سمی باشد اعلام میشه و فردا سایلنت است و رای می دهد و شب از قابلیتش استفاده می کند و از بازی خارج میشه.

برای تعداد 16 نفر

کافر-قاتل-هفت خط-ساقی-خائن

دکتر-کلانتر-محافظ-کابوی-کشیش-حرفه ای-مارشال-فاحشه-شهردار-ریش سفید

دزد

برای تعداد 19 نفر

کافر-قاتل-هفت خط-ساقی-خائن-قمارباز

دکتر-کلانتر-محافظ-کابوی-کشیش-حرفه ای-مارشال-فاحشه-شهردار-ریش سفید-نانوا

دزد-سایه

برای تعداد 22 نفر

کافر-قاتل-هفت خط-ساقی-خائن-قمارباز-مزدور

دکتر-کلانتر-محافظ-کابوی-کشیش-حرفه ای-مارشال-فاحشه-شهردار-ریش سفید-نانوا-مست-هتلدار

دزد-سایه

طراح این سناریو : مهدی رضایی