سناریو جوکر مافیا بازی مافیا

این سناریو توسط سپهر ازقندی طراحی شده است.

این بازی برای تعداد 6 طراحی شده است.

این سناریو 3 شهروند دارد یک مافیا و یک جوکر !

پزشک بازی هر شب یک حق انتخاب داره و در طی بازی یکبار خودش رو میتونه نجات بده.

شانس برد شهروند ها خروج تمام شخصیت های منفی بازی هست.

هر شب یک تیر دارد و شانس بردش دست گرفتن در 3 نفر آخر هست.

در شب نامیرا هست و اگر به 3 نفر آخر برسد به نقش شهروندی تبدیل می شود.

جوکر در طول بازی دو شب میتونه انتخاب کنه که بخنده و در صورت استفاده از قابلیت اگر فردا با رای از بازی خارج بشه بازی رو میبره.و اگر استفاده کرد و فردا از بازی خارج نشد 24 ساعت نمیتونه مجدد استفاده بکنه.

در صورتی که از قابلیتش استفاده نکنه رنک سوم میشه.ادعای جوکر کردن آزاد هست.

هر روز بازی 2 دور صحبت بدون چالش دارد.

لازمه رای برای دفاعیه 3 رای هست.در 5 نفر 2 رای هست.هر کس در دفاع باشد حق رای دارد.

کسی که درباره کسی در رای گیری صحبت می کند اجازه رای دادن ندارد.

هر کس از بازی خارج شود نقشش گفته می شود.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود