بردگیم آنلاین

بردگیم آنلاین

شما در وایت شو می توانید بسیاری از بورگیم های جذاب را به صورت آنلاین در هر جا که هستید بازی کنید و لذت ببرید.اگر میخواهید با بازی به صورت آنلاین آشنا شوید به این لینک مراجعه بفرمایید.

  بازی مافیا

  Mafia
  5تا60نفره
  20الی120دقیقه
  بازی مافیا

  بازی راز هیتلر

  Secret Hitler
  5تا14نفره
  20الی60دقیقه
  بازی راز هیتلر

  بازی یاران مرگ

  Secret Voldemort
  5تا14نفره
  20الی120دقیقه
  بازی یاران مرگ

  بازی مشروطه

  Mashrooteh
  5تا12نفره
  20الی120دقیقه
  بازی مشروطه

  بازی جاسوس

  Spyfall
  4تا20نفره
  5الی15دقیقه
  بازی جاسوس

  بازی از یک تا تیرکس

  From One To Tirex
  3تا8نفره
  5الی15دقیقه
  بازی از یک تا تیرکس

  بازی دوخان

  Dokhan
  4تا20نفره
  5الی15دقیقه
  بازی دوخان

  بازی آخرین ایستگاه

  Last Station
  5تا12نفره
  10الی45دقیقه
  بازی آخرین ایستگاه

  بازی آوالون

  Avalon
  5تا10نفره
  10الی45دقیقه
  بازی آوالون

  بازی هم خون

  BloodBound
  5تا10نفره
  10الی45دقیقه
  بازی هم خون

  بازی گرگینه

  WereWolfs
  5تا60نفره
  20الی120دقیقه
  بازی گرگینه

  بازی کوئست آوالون

  Avalon Quest
  5تا10نفره
  10الی45دقیقه
  بازی کوئست آوالون

  بازی فریب

  Deception
  4تا14نفره
  10الی30دقیقه
  بازی فریب

  بازی کلمات جادویی

  WerwWords
  4تا12نفره
  10الی30دقیقه
  بازی کلمات جادویی

  بازی ناتو

  Naato
  5تا12نفره
  15الی45دقیقه
  بازی ناتو

  بازی استوژیت

  Stogite
  4تا8نفره
  15الی30دقیقه
  بازی استوژیت

  بازی دیکسیت

  Dixit
  4تا8نفره
  15الی30دقیقه
  بازی دیکسیت

  بازی باشگاه کاراگاهان

  Detective Club
  4تا8نفره
  15الی30دقیقه
  بازی باشگاه کاراگاهان

  بازی Stella

  Stogite
  3تا6نفره
  15الی30دقیقه
  بازی Stella

  بازی کدنیمز کلمات

  CodeNames Words
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی کدنیمز کلمات

  بازی کدنیمز تصاویر

  CodeNames Pictures
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی کدنیمز تصاویر

  بازی ددوود

  DeadWood
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی DeadWood

  بازی تورتوگا

  Turtuga
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی تورتوگا

  بازی تبانی

  Tabani
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی تبانی

  بازی مافیا کوبایی

  Cuba Mafia
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی مافیا کوبایی

  بازی کودتا

  Coup
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی کودتا

  بازی کودتا پلاس

  Coup Plus
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی کودتا پلاس

  بازی کودتا شورش

  Coup Rebelion
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی کودتا شورش

  بازی پانتومیم

  Pantomim
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی پانتومیم

  بازی های شانسی

  Chance Games
  4تا10نفره
  15الی30دقیقه
  بازی پانتومیم

  خیلی از مواقع شده جایی باشیم نتونیم با کارت بردگیم بازی کنیم مثلا توی ماشین یا رستوران و ... شما در وایت شو می توانید به صورت آنلاین بسیاری از بردگیم ها رو آنلاین با دوستانتان بازی کنید و لذت ببرید.

  تولید شده با ❤️ توسط علی خلج