راز هیتلر

قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

مشخصات و خرید بازی راز هیتلر

راز هیتلر یک بازی استنتاج اجتماعی برای 5 تا 10 نفر است که باید در این بازی هیتلر را پیدا و او را متوقف کنند.

در این بازی بازیکنان به دو گروه لیبرال‌ها و فاشیست‌ها تقسیم می‌شوند. لیبرال‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند اما در عین حال یکدیگر را نمی‌شناسند. فاشیست‌ها یکدیگر را می‌شناسند و هویت آنها برای لیبرال‌ها آشکار نیست.

اگر لیبرال‌ها بتوانند با یکدیگر توافق کنند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند، می‌توانند اکثریت آرا در رأی‌گیری‌ها را به دست بیاورند و بازی را کنترل کنند. در طرف مقابل فاشیست‌ها با کاشتن بذر بی‌اعتمادی سعی دارند فضای ابهام در بازی حاکم باشد تا هیتلر را به صدراعظمی برسانند.

خرید بازی مافیا
خرید بازی مافیا