کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده

قیمت ۱۸۵,۰۰۰ تومان

مشخصات :

تعداد کارت : ۱۲ کارت
تعداد کارت مافیا : ۴ کارت
تعداد کارت شهروند : ۸ کارت
ابعاد : ۸ سانتیمتر طول و ۵ سانتیمتر عرض

ویدیو توضیحات