کارت بازی شبکه فیلیمو دکتر لکتر (مینی)

قیمت ۱۵۵,۰۰۰ تومان

مشخصات :

تعداد کارت : ۱۲ کارت
تعداد کارت مافیا : ۴ کارت
تعداد کارت شهروند : ۸ کارت
ابعاد : ۳.۵ سانتیمتر طول و ۲ سانتیمتر عرض

ویدیو توضیحات