زير خاکی

قیمت ۹۷,۰۰۰ تومان

بازی زیرخاکی یک بازی در سبک Push Your Luck و Take That است و برگردانی است از بازی بسیار محبوب Dead Man`s Draw که از بهترینهای این سبک حساب میشود. در این بازی بازیکنان تلاش میکنند تا کارتهای بیشتری را از دستهی کارت زیرخاکی رو کنند و گنجهای بیشتری به دست بیاورند. ولی مشکل اینجاست که اگر کارتی تکراری رو کنند بلافاصله نوبتشان تمام میشود.