بگير و ببند

قیمت ۱۰۵,۰۰۰ تومان

بگیر ببند 100,000 تومان 2 تا 4 نفر / 8 سال به بالا هر کارتن 16 عدد کنند. بازی بگیرببند نسخه فارسی بازی محبوب بندیدا محصول شرکت هلوتیک است که توسط گروه «تیله» تولید و بازنشر شده است.