کاريبا

قیمت ۱۰۵,۰۰۰ تومان

کاریبا یک بازی دوستداشتنی گروهی است که در آن بازیکنان با گذاشتن کارتهای حیوانات مختلف دور دریاچه حیوانات دیگر را فراری میدهند و امتیاز میگیرند. بازیکنی که سه کارت یک جانور یا بیشتر را دور دریاچه بگذارد میتواند جانوران ضعیفتر را فراری دهد و کارتهای آنها را به عنوان امتیاز دریافت کند. برنده کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کند. این بازی با فضاسازی زیبا و تکرارپذیری بالا میتواند لحظات لذتبخشی را برای بازیکنان رقم بزند. بازی کاریبا محصول شرکت هلوتیک است که توسط گروه «تیله» تولید و بازنشر شده است.