شاه دزد وزير

قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان

به طور خلاصه بازی شاه دزد وزیر، بازی نقش مخفی و بلوف است که در آن نقشها مدام در بین بازیکنان جابجا میشوند و باید یادت بماند که کی به کی است و هر بازیکنی چه نقشی گرفته بود و خودت کی هستی و آنجا چکار میکنی و غیره. هدف بازی کسب بیشترین سکه است.