کودتا شورش
تولید ایران
موجود
آکبند
خرید بازی کودتا شورش | توضیحات و مشخصات بازی کودتا شورش
قیمت ۲۶۵,۰۰۰ تومان

بازی ایرانی کودتا: شورش (Coup Rebellion)

بازی کارتی و محبوب کودتا شورشCoup Rebellion 

کاری از طرّاح بازی "کودتا" و پدیدآورندگان بازی "The Resistance" و "One Night Revolution"

یک بازی کاملاً مستقل و دنباله‌ای بر بازی‌های بسیار موفّق و جذّاب "کودتا" و "کودتا+"

 مناسب 3 الی 6 بازیکن

این بازی را به 5 هزار روش مختلف می‌توان تجربه کرد!

محصول مشترکت سرزمین ذهن زیبا و Mr Gamer

کودتا / شورش (اغتشاش / آشوب) / G54

یک بازی کاملاً مستقل در دنیای آخرالزّمانیِ "کودتا"

آینده‌ای نه چندان دور: شما چهره‌ای بانفوذ هم در میان اهالیِ حکومت و هم در میان شورشیانِ زیرزمینی هستید. قیام مردمی، حکومت را به زانو در آورده و کشور در آشفتگیِ جنگی داخلی بین فرقه‌هایی است که به دنبال رسیدن به قدرت، در "دموکراسیِ" تازه-شکل‌گرفته هستند. در چنین محیطی، هر کسی می‌تواند به ریاست جمهوری برسد به شرط آن که موفق شود حامیانی برای خود دست و پا کرده و رُقبا را نیز از صحنه حذف کند!
"کودتا: شورش G54"، دنباله‌ای است هیجان‌انگیز بر بازی فوق‌العاده‌ی "ریکی تاتا"، یعنی "کودتا" -که موفق شده بود جوایز بسیاری را به خود اختصاص دهد. "G54"، همان شیوه‌ی سُرعتی و همان قوانین ساده‌ی"کودتا"، یعنی "اقدام"، "اقدام متقابل"، "چالش" و "بلوف" را به کار می‌گیرد ولی از طریق "انتخاب شخصیت‌های مختلف"، یک لایه‌ی استراتژیک هیجان‌انگیز را نیز به آن اضافه می‌کند.
پیش از آغاز هر بازی، از بین 25 شخصیت مختلف موجود در بازی، 5 شخصیت را به شکل تصادفی انتخاب کنید. هر کدام از شخصیت‌ها، قابلیتی منحصربه‌فرد دارد و ترکیبِ این قابلیت‌ها و تعاملِ بین شخصیت‌ها، هر بازی جدید را به تجربه‌ای کاملاً‌متفاوت نسبت به بازی قبل تبدیل می‌کند.
این بازی را به 5 هزار روش مختلف می‌توان تجربه کرد!


اجزاء بازی
75 کارت شخصیت (25 شخصیت مختلف، از هر کدام 3 کارت)
2 کارت اقدام عمومی ("درآمد" و "کودتا")
25 کارت اقدام شخصی:
5 شخصیت با اقدامات مالی / 5 شخصیت با اقدامات ارتباطی
5 شخصیت با اقدامات تهاجمی / 10 شخصیت با منافع خاص
8 توکن شخصیت
2 توکن پیمان / 1 توکن صلح / 3 توکن حذف / 2 توکن مالیات /// 50 سکّه /// کتابچه‌ی قوانین


آماده‌سازی
2 کارت "اقدام عمومی" را در وسط میز بازی بگذارید.
کارت‌های "اقدام شخصی" را بر اساس نوع‌شان (مالی، ارتباطی یا...) به 4 دسته‌ی مختلف تقسیم کنید. 5 کارت اقدام شخصی را به صورت کاملاً تصادفی برای بازی انتخاب کنید: یک کارت از دسته‌ی "مالی" بکشید، یکی از دسته‌ی "ارتباطی"، یکی از دسته‌ی "تهاجمی" و 2 کارت هم از دسته‌ی "منافع خاص". در این بازیِ شما، فقط همین 5 شخصیت حضور خواهند داشت. فقط در صورتی از "شخصیت‌های پیشرفته" استفاده کنید که همه‌ی بازیکنان باتجربه و ماهر باشند. پیشنهاد می‌شود برای بازی اوّل، از شخصیت‌های "بانکدار"، "سیاستمدار"، "چریک"، "کارگردان" و "صلح‌طلب" استفاده کنید.
5 کارت اقدام شخصیِ انتخاب‌شده را -"به‌رو" و به شکلی که همه بتوانند ببینند- در وسط میز بازی قرار دهید. این 5 کارت به همراه 2 کارت اقدام عمومی، اقدامات و عملیات مُجاز در این بازی را تعیین و مشخّص می‌کنند.
"توکن‌های شخصیتِ" متناسب و متناظر را -"به‌رو" و به شکلی که همه بتوانند ببینند- در وسط میز بازی بگذارید (برای شخصیت‌هایی که به نوعی با یکی از توکن‌های شخصیت مُرتبط هستند). شخصیت‌هایی که توکن شخصیت مخصوص به خود دارند، عبارت‌اَند از: "مُزدور" (حذف)، "صلح‌طلب" (حفظ صلح)، "مُستشار" (پیمان) و "مأمور گمرک" (مالیات).
همه‌ی "کارت‌های شخصیتِ" متناسب و متناظر با کارت‌های اقدام شخصیِ انتخاب‌شده را پیدا کرده و از سایر کارت‌ها جُدا کنید. در این بازی، فقط این کارت‌های شخصیت به کار گرفته خواهند شد. این کارت‌ها را بُر زده و به هر بازیکن، 2 کارت بدهید. بازیکنان در طول بازی، همواره می‌توانند به کارت‌های خود نگاه کنند ولی باید آن‌ها را به‌پُشت، پیشِ روی خود بگذارند. کارت‌های باقی‌مانده، به‌شکل یک ستون -برای کارت کشیدن- در وسط محوطه‌ی بازی قرار گرفته و ستون "دربار" را تشکیل می‌دهند.
به هر بازیکن، 2 سکّه بدهید. سکّه‌های هر بازیکن، همواره باید طوری قرار بگیرند که سایر بازیکنان بتوانند ببینند. سکّه‌های باقی‌مانده را به‌عنوان "خزانه"، در وسط محوطه‌ی بازی بگذارید.
آغازکننده‌ی بازی را به شکل توافقی تعیین کنید!

هدف
از بین بردنِ تمامی رُقبا و تبدیل شدن به تنها بازمانده در نهاد قدرت!

جان و نفوذ
‌کارت‌هایی که به‌پُشت، پیشِ‌روی بازیکن قرار دارند، نماد "جان"های او هستند و هم‌زمان نشان می‌دهند که او بر روی کدام‌یک از بلندپایگان حکومت، نفوذ دارد. تصاویر و نوشته‌های روی این کارت‌ها، شخصیت‌هایی را که بازیکن بر روی‌شان نفوذ دارد و توانایی‌های آن‌ها را نشان می‌دهند.
هرگاه بازیکنی، یکی از جان‌های خود (یکی از شخصیت‌های تحت نفوذ خود) را از دست بدهد، باید یکی‌از کارت‌های خود را رو کند. کارت‌های "رو-شده"، به‌همان‌شکل، تا پایان بازی، پیشِ‌روی بازیکن می‌مانند ولی دیگر هیچ سودی برای او نخواهند داشت! بازیکن، در هنگام از دست رفتن یکی از شخصیت‌های تحت نفوذش، می‌تواند تصمیم بگیرد که کدام‌یک از 2 کارت خود را رو کند.
بازیکنی که همه‌ی نفوذش -یعنی هر 2 کارت یا هر 2 جان خود- را از دست بدهد، به ناکجاآبادی در دوردست، تبعید شده و از بازی خارج می‌شود!!روش بازی
بازی، به شکل نوبتی و در جهت ساعت‌گرد انجام می‌شود.
هر بازیکن، در هر نوبت، فقط می‌تواند یک "اقدام" را انتخاب کند و نوبت‌ها را نیز نمی‌توان واگذار کرد!
پس از آن‌که بازیکن، انتخاب کرد که می‌خواهد دست به چه اقدامی بزند، دیگر بازیکنان فرصت خواهند داشت تا او را به "چالش" کشیده یا با اقدامِ او مقابله کنند!
اگر اقدامی به چالش کشیده نشده یا موردِ "اقدام متقابل" قرار نگیرد، خودبه‌خود با موفقیت به‌انجام می‌رسد!
به نتیجه‌ی چالش‌ها حتماً باید پیش از انجامِ هرگونه اقدام یا اقدام متقابل، رسیدگی شود!
بازیکنی که تمام نفوذ خود (یعنی هر 2 جان خود) را از دست داده و هر 2 کارتش رو شده باشند، بلافاصله از بازی خارج می‌شود. کارت‌های او، تا پایان، به‌همان‌شکل باقی مانده و سکّه‌هایش نیز نصیب خزانه می‌شوند!
بازی وقتی به‌پایان می‌رسد که فقط یک بازیکن باقی مانده باشد!

آموزش بازی ایرانی کودتا شورش (COUP REBELLION)اقدامات
کارت‌های اقدام شخصی و اقدام عمومی، اقدامات و عملیاتی را که بازیکنان می‌توانند در بازی انجام دهند، تعیین و مشخّص می‌کنند.
بازیکنان می‌توانند هر اقدامی را که می‌خواهند و توانایی انجامش را دارند، انتخاب کنند.
بازیکنان همیشه می‌توانند اقدامات عمومی را انتخاب کنند و برای چنین انتخابی، نیاز به هیچ کارت شخصیتی ندارند!
برخی اقدامات، نیازمند نفوذ داشتن بر روی برخی شخصیت‌ها هستند (اقدامات شخصی)!
اگر بازیکن، یک اقدام شخصی را انتخاب کند، باید ادّعا کند که کارت شخصیت متناسب را در اختیار دارد؛ این ادّعا می‌تواند حقیقی باشد یا دروغین!
هیچ‌کس مجبور نیست هیچ‌کدام از کارت‌های خود را "رو" کند مگر آن‌که به چالش کشیده شود و اگر به چالش کشیده نشود، در اقدام خود موفق خواهد بود!
اگر بازیکنی، در آغاز نوبت‌اَش، 10 سکّه (یا بیش‌تر) در دست داشته باشد، باید در آن نوبت، بر‌ضدّ یکی‌ دیگر از بازیکنان، دست به "کودتا" -به‌عنوان تنها گُزینه‌ی روی میز- بزند!
اگر سکّه یا کارت به اندازه‌ی کافی برای یک اقدام کامل موجود نبود، می‌توانید بخشی از آن را انجام دهید!
محدودیتی برای تعداد سکّه‌های خزانه وجود ندارد! اگر سکّه کم آوردید، می‌توانید از سکّه‌ی واقعی، دکمه یا هر شیء مشابه دیگری استفاده کنید!

اقدامات عمومی
این اقدامات همیشه قابل اجرا بوده و با اقدام متقابل یا چالش نیز مواجه نمی‌شوند!
کسب درآمد: 1 سکّه از خزانه دریافت کنید!
کودتا: 7 سکّه به خزانه پرداخته و برضدّ یکی‌از بازیکنان "کودتا" کنید! این بازیکن، بلافاصله یکی از افراد تحت نفوذ خود (یکی از جان‌های خود) را از دست می‌دهد. کودتاها همواره با موفقیت به پایان می‌رسند! اگر در آغاز نوبت خود، 10 سکّه (یا بیش‌تر) داشته باشید، باید دست به کودتا بزنید!

اقدامات شخصی
بازیکن می‌تواند ادّعا کند هر یک از 5 شخصیت حاضر در بازی را تحت نفوذ خود دارد و اقدام شخصیت مورد نظر را -همان‌طور که شرح داده شده- انجام دهد.
اگر چنین اقدامی به چالش کشیده شود، بازیکن باید اثبات کند که بر شخصیت مورد نیاز، نفوذ دارد!
چکیده‌ی قابلیتِ هر شخصیت، بر روی کارت شخصیت نوشته شده‌است. برای دیدن مشروح مطلب، کارت اقدام شخصی مربوطه را ببینید.
اگر چندین شخصیت مختلف، مورد ادّعا بودند، اقدامات شخصیِ آن‌ها به ترتیب ساعت‌گرد انجام خواهد شد (اوّل از همه: "بازیکن فعّال").

اقدامات متقابل
بازیکنان می‌توانند با انجام اقدامات متقابل، در اقدامات دیگر بازیکنان، مداخله کرده یا از انجام آن‌ها جلوگیری کنند!
روشِ انجام اقدامات متقابل، مشابه روش انجام اقدامات معمولی است! بازیکن، با ادّعای در اختیار داشتنِ یکی از شخصیت‌ها و با استفاده از توانایی ویژه‌ی آن شخصیت، با اقدام رقیب مقابله می‌کند. این ادّعا نیز ممکن است واقعی باشد یا نباشد!! بازیکن مجبور نیست کارت‌های خود را به کسی نشان بدهد مگر آن‌که به چالش کشیده شود! اقدامات متقابل نیز می‌توانند به چالش کشیده شوند و اگر به چالش کشیده نشوند، خودبه‌خود با موفقیت به‌انجام می‌رسند! اگر اقدام یک بازیکن، با یک اقدام متقابل پُرقدرت روبه‌رو شده و به شکست بینجامد، پولی که بازیکن برای آن به خزانه پرداخته -با کمال تأسف- در خزانه باقی می‌ماند!
اگر اقدامی، با یک اقدام متقابلِ پُرقدرت و موفّق روبه‌رو شود، تأثیرِ اقدام متقابل در بازی اِعمال می‌شود... ولی سایر جزییات اقدام اصلی، انجام و اِعمال می‌شوند! مثلاً اگر اقدامی بگوید که 3 سکّه بپرداز و یکی از بازیکنان را بکُش و با اقدام متقابلی روبه‌رو شود که جلوی کُشتن را بگیرد، بازیکن "هدف" جانِ سالم به در می‌بَرد ولی بازیکن فعّال، 4 سکّه‌اَش را از دست می‌دهد!
اقدامات متقابل فقط می‌توانند از سوی بازیکن هدف و در دفاع از خودش صورت بگیرند (مگر این که در مواردی، صراحتاً طورِ دیگری گفته شده باشد)!
کارت‌های شخصیتی که عبارت "مانع از" را در خود دارند، معمولاً با کارت‌های مشابه برخورد کرده و جلوی از دست رفتن جان یا سکّه‌های بازیکن هدف را می‌گیرند. کارت‌های اقدام شخصی، اقدامات متقابل آن‌ها را نیز شرح می‌دهد.
اگر چندین اقدام متقابل، صورت بگیرند، اقدامات متقابل به ترتیب ساعت‌گرد اِعمال خواهند شد (اوّل از همه: بازیکن بعد از بازیکن فعّال).


تخفیف بگیرید ! با Subscribe کردن کانال یوتیوب ما علاوه بر مشاهده آموزش ها کد تخفیف 20 هزار تومانی دریافت کنید.کافیست روی این لینک کلیک کرده Subscribe کنید و اسکرین شات را از طریق واتساپ برای ما ارسال بفرمایید.
قابل توجه مشتریان گرامی تمامی سفارشات از طریق سایت و یا واتس اپ می باشد و از طریق تیپاکس ارسال می شود و کد رهگیری آن برای شما داخل پروفایل قابل مشاهده می باشد.

خرید بازی و بردگیم
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت مافیا سناریو میتیک
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده ارتش سری فیلیمو
قیمت ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده و ارتش سری
قیمت ۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن دارک شب مافيا
قیمت ۳۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا شبکه فیلیمو
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
راز هیتلر
قیمت ۵۸۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۴۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)
قیمت ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آوالون
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف
قیمت ۷۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 5 عددی با کیف
قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف
قیمت ۶۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو تکاور
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا دکتر لکتر فیلیمو
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری با کارت گفتگو خصوصی 0900
قیمت ۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد Zed نسخه دو
قیمت ۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
حمله ارواح تاسی
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
برس بیرمنگام BRASS BIRMINGHAM
قیمت ۹۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
گانگستر
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اسم فاميل
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو مذاکره
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اونو فلکس (Uno Flex)
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
چی فکر کردی
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اوهام
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
زیر خاکی سه سوت
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماشین جنگی سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ناک اوت سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پروفسور ریچارد
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پاتوک
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن خشاب شب مافيا
قیمت ۸۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
دو خان
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود

ضمانت کیفیت و بازگشت کالا

مشتری گرامی فروشگاه اینترنتی وایت شو به شما این تضمین را می دهد تا در صورت هرگونه خرابی و یا اصل نبودن کالا به صورت کاملا رایگان کالا را از شما مرجوع کند پس می توانید با خیال راحت بازی را تهیه کرده تا در کمترین زمان ممکن بازی را به دست شما برسانیم.

جهت سفارشات عمده از طریق راه های ارتباطی برای ما پیام ارسال بفرمایید.

ای نماد قانونی سایت

به روز رسانی صفحه