سناریو اپیک بازی مافیا

نقش های بازی

نقش های مستقل

جیکسا

جیکسا در فاز شب نامیرا است هر شب توسط گرداننده بازی بیدار شده و ۳ نفر را انتخاب میکند و به یک نفر انها به انتخاب خود ارّه میدهد ، در فاز روز وقتی نوبت صحبت هر کدام از انتخاب شده های جیکسا رسید انها به اتاق گاز جیکسا فرا خوانده میشوند بعد از رسیدن نفر سوم به اتاق گاز همه ی بازی استاپ میشود تا گرداننده اعلام کند اره دست کیست اره دست هر کس باشد ان ۲ نفر ۱ دقیقه فرصت دارند تا به طور ازاد از خود دفاع کنند بعد از ۱ دقیقه کسی که اره دارد باید یکی از ان ۲ نفر را با اره بزند و از بازی خارج کند جکسا هر شخص را فقط یکبار میتواند به اتاق گازش فرابخواند .

ورولف

ورولف در شب های فرد نامیراس و در خانه خود میماند ولی در شب های زوج ۲ حق انتخاب دارد ۱: در خانه بماند و هر کسی که به سمت ورولف بیاید خواهد مُرد ۲: از خانه بیرون بیاید و یک نفر را زخمی کند ،هر کسی در فاز شب شخص زخمی شده را ملاقات کند او نیز دچار رمپیج ورولف میشد و صبح خود شخص زخمی شده و تمام کسانی که در فاز شب ان شخص را ملاقات کردنند از بازی خارج میشوند

پویزنر

پویزنر در فاز شب نامیراس هر شب گرداننده پویزنر را بیدار میکند و او به یک نفر سم میدهد ان شخص در صورتی که فردا داخل بازی باشد بعد از ۱۰ دقیقه گذشتن از فاز روز سم اثر میکند و شخص مصموم میمیرد زمان سم پویزنر هر روز کمتر میشود

شانس بُرد تمام مستقل ها در بازی اپیک رسیدن به ۳ نفر انتهایی است .

نقش های مافیایی

گادفادر

دستور شات شب مافیا و مشورت با تک تک نقش های مافیایی را دارد

کانسورد

ابیلیتی یک شهروند را در فاز شب مسدود میکند به اصطلاح رول بلاک میکند

جنیتور

در بازی اپیک کسی که در فاز شب از بازی خارج میشود حق وصیعت دارد ، جنیتور یک شب در میان میتواند این حق وصیت رو از یک شخص بگیرد

شدو

شدو یکی از مهم ترین نقش های مافیاییس ، شدو باید نقش یک شخص را درست حدس بزند اگر درست حدس بزند به جای ان شخص اکتش را انجام میدهد ، برای مثال اگر دکتر را شدویی کند به جای دکتر سیو میدهد به طور کلی یک روح هست که اگر نقش ان شخص را درست حدس بزند ان شخص را مجبور میکند کاری که شدو میخواهد انجام دهد

دوعل من

دوعل من تعدادی تفنگ در بازی دارد اگر شخصی که تفنگ دوعل من دارد از تفنگش استفاده کند هم خودش هم کسی که با تفنگ زده هر دو باهم از بازی خارج میشوند

سایلنسر

سایلنسر یا ناتاشا با تیم مافیا بیدار نمیشود و فقط رعیس مافیا خود را میشناسد سایلنسر هر شب بیدار میشود و یک نفر را سایلنت میکند در روز بعد هیچ کس حق صحبت در خصوص شخص سایلنت شده را ندارد رای گیری روی ان شخص انجام نمیشود نمیتواند تفنگی بزند یا بخورد حق رای ندارد ، داخل اتاق گاز جیکسا هم نمیاید

تروریست

عضو خاموش تیم مافیا تروریست است و هیچ کدام از یاراش را نمیشناسه و یارانشم نمیشناسنش .هر موقع از فاز روز تروریست میتواند اعلام کند که تروریست است و یک نفر را با خودش از بازی خارج کند

نقش های شهروندی

وکیل

وکیل در این سناریو میتواند مانع دفاعیه امدن کسی یا باعث دفاعیه امدن کسی باشد به این صورت که صبح اعلام میشود مثلا اقای رضا شما با نظر وکیل امروز داخل دفاعیه هستید یا با نظر وکیل اقای محمد داخل دفاعیه نمیاید

روژاک

نقش مقابل جیکسا روژاک است ، تا زمانی که جیکسا داخل بازی است روژاک نامیراست ، روژاک هر شب بیدار میشود و یک نفر را انتخاب میکند اگر انتخاب او با یکی از ۳ انتخاب جیکسا یکی باشد به جای ان شخصی که روژاک نجات داده خود جیکسا به اتاق گازش فراخانده میشود و ارّه به دست یکی از دو نفر دیگر داده میشود ( ارّه هیچگاه دست خود جیکسا قرار نمیگیرد )

کروسایدر

یکی از هیلر های شهروندی است نقش مقابل ورولف نیز هست در صورتی که کروسایدر کسی را نجات دهد هیچ اکت منفی ای روی ان شخص اتفاق نمیافتد ( حتی سایلنت نمیشود ) روی اکت جیکسا تاثیری ندارد ولی اکت پویزنر را خنثی میکند اگر ورولف کسی را انتخاب کند در شب زوج کروسایدر هم ان را انتخاب کند اکت ورولف را خنثی میکند و رمپیج به خود ورولف بر میگردد

دکتر

دکتر نجات دهنده شهروند ها در فاز شب است هر شب یک سیو دارد و میتواند یک نفر را نجات دهد

هایپر

نقش هیلر بعدی هایپر است ، هایپر یک سپر دفاعی دارد هر شب میتواند ان را رو به روی کسی که میخاهد ازش دفاع کند بزارد اگر هر اکت منفی ای به جز مستقل سمت ان شخص برود به سمت انجام دهنده اکت بر میگردد برای مثال اگر ناتاشا کسی را سایلنت کند و هایپر روی ان شخص سپر گذاشته باشد خود ناتاشا سایلنت میشود

بادی گارد

هیلر بعدی تیم شهروند بادی گارد است ، جان خود را فدا میکند تا شهروند ذهنی اش از بازی بیرون نرود ، یک سپر جلوی کسی میگذارد اگر ان شخص در فاز شب بمیرد بادیگارد به جایش میمیرد

کشیش

وضیفه انسایلنت کردن سایلنت شده توسط ناتاشا را دارد اگر کشیش از بازی خارج شود چه در شب چه در روز ( در صورتی که وصیعت کش نشده باشد ) میتواند اعتراف ساید از یک شخص بگیرد

تفنگدار

تعدادی تفنگدارد ، مشقی یا جنگی بودن تفنگ را شانس تایین میکند

بابانوعل

کادو هایی دارد که در فاز شب به پلیرا میدهد پلیر ها میتوانند کادو را قبول کنند و ازش استفاده کنند یا قبول نکنند کادو های بابانوعل تعدادی بمب تعدادی سیو دکتر تعدادی تفنگ

جاسوس

جاسوس وظیفه اش رخنه در تیم شهروندی فاز شب (ماسون ) است زمانی که جاسوس در ماسون باشد تا زمانی که بخاهد میتواند شهروند بیدار کند زمانی که بخواهد میتواند با اعلام اینکه میخاهم مرگ ماسون بگیرم و لایک بدهد تمام اعضا ماسون میمیرند و اعلام مرگ ماسون میشود

پابلو

پابلو با تیم مافیا بیدار نمیشود ولی رعیس مافیا خود را میشناسد در صورتی که رعیس مافیا از بازی خارج شود چه در فاز شب یا فاز روز پابلو توسط گرداننده در شب بعدی بیدار میشود و یک نفر را به رعیس مافیا جدید تبدیل میکند آن شخص هر سایدی داشته باشد چه شهروند چه مافیا و حتی چه مستقل به رعیس مافیا تبدیل میشود ازین پس پابلو به عنوان مافیا ساده با تیم مافیا بیدار میشود

اسنایپر

اسنایپر تیر های نامحدودی دارد اگر شهروند بزند شهروند از بازی خارج میشود ولی به دلیل اینکه شهروند زده شب بعدی خودکشی میکند و میمیرد اگر مافیا بزند مافیا از بازی خارج میشود

سامورایی

نقش جذاب شهروندی سامورایی است اینگونه که در فاز شب بیدار میشود یک نفر را به گرداننده نشان میدهد شمشیرش را بر‌گردن ان شخص میگذارد ، گرداننده ان شخص را بیدار میکند و میگوید سامورایی شمشیرش را بر گردن تو گذاشته باید چیزی بگی که رازی بشه شهروندی ، هر چیزی که ان شخص به گرداننده بگوید گرداننده به سامورایی انتقال میدهد بعد از ان سامورایی ۲ حق انتخاب دارد ، اول اینکه گردن ان شخص را بزند دوم اینکه به ان شخص تا شب بعدی فرصت دهد شخص فردا میتواند اعلام کند سامورایی سراغش امده و باز هم سامورایی را قانع کند که شهرونده در شب بعد سامورایی یا میتواند گردن ان شخص را بزند یا از او بگذرد و بدون پرسش یک نفر دیگر را مستقیم بکشد

غول

اگر شات بشه شات رو به یک نفر دیگه بر میگردونه ، اکت غول شات مرد قوی عه و مستقل ها ام تاثیر میزاره فقط شات و بر میگردونه

خان

خان یک نفر را در فاز شب انتخاب میکند شخصی که خان انتخاب کرده ابیلیتی یا توانایی اش در فاز شب ۲ برابر میشود برای مثال اگر به رعیس مافیا بزند رعیس ۲ تا شات میزند اگر به دکتر بزند دکتر ۲ تا سیو میدهد

کلید ساز

کلید ساز در فاز شب بیدار میشود که کلید خانه خود که امن ترین جای شهر است در اختیار شخصی که انتخاب میکند بدهد اگر ان شخص کلید را قبول کند در فاز شب هیچ اکتی روش انجام نمیشه و خودش هم نمیتونه هیچ اکتی انجام بده و کل فاز شب باید خواب باشد اگر کلید را قبول نکند خودش میتواند کارش را انجام دهد

وترن

یکی از جذاب ترین نقش های شهروندی وترن است ، درخت اصلی شهر که دارای میدان الکتریسیته خیلی قوی ای است میتواند میدان خود را به تعداد محدودی روشن کند در فاز شب اولین نفر بیدار میشود و گرداننده ازش میپرسد که روشن یا خاموش و او اعلام میکند اگر خاموش باشد که مثل یک شهروند ساده است اگر روشن باشد هر کسی با هر اکتی چه مثبت چه منفی چه مستقل به سراقش بیاید کشته میشود و از بازی خارج میشود

قاضی

نقش شهروندی بازی نقش قاضی است قاضی یکبار میتواند رای گیری را ملقا کند و کسی که با راگیری از بازی خارج شده است را به بازی برگرداند

شهردار

شهردار ۲ شب اول بازی نامیرا است و از شب ۳ به بعد میرا میشود ، شهردار هر زمان در فاز روز میتواند اعلام کند که شهردار است و ۳ رای خروج اضافی به یک شخص بدهد بعد از اعلام شهرداری میرا میشود

ماسون

مسعول تشکیل دهنده تیم شهروندی در فاز شب

تایلر

معاون ماسون برای تشکیل تیم شهروندی

ترکر

ترکر اخرین نفر بیدار میشه و یک نفر و از گرداننده میپرسه که امشب به ملاقات کی رفته ( اکتشو رو چه کسی انجام داده ) اگه چنتا اکت داشته فقط اولیش و نشون میده

لوک اوت

اخرین نفر از تیم شهروند بیدار میشه میبینه چه کسایی به ملاقات این شخص اومدن ( چه کسایی اکت رو این شخص انجام دادن ) هر چند نفر اکت انجام دادن باید نشون داده بشهن


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته
قیمت ۲۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده ارتش سری فیلیمو
قیمت ۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل پدرخوانده و ارتش سری
قیمت ۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن دارک شب مافيا
قیمت ۳۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا شبکه فیلیمو
قیمت ۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
راز هیتلر
قیمت ۵۸۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت مافیا سناریو میتیک
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۴۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۶۵۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی شبکه سلامت سناریو مذاکره کننده (مینی)
قیمت ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آوالون
قیمت ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 10 عددی با کیف
قیمت ۷۶۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا مدل ماموت مشکی 5 عددی با کیف
قیمت ۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماسک بازی مافیا 10 عددی مشکی با کیف
قیمت ۶۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو تکاور
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا دکتر لکتر فیلیمو
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ارتش سری با کارت گفتگو خصوصی 0900
قیمت ۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد Zed نسخه دو
قیمت ۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
حمله ارواح تاسی
قیمت ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
برس بیرمنگام BRASS BIRMINGHAM
قیمت ۹۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
گانگستر
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
13 سر نخ
قیمت ۳۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک نسخه سه
قیمت ۸۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اسم فاميل
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو مذاکره
قیمت ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اونو فلکس (Uno Flex)
قیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
چی فکر کردی
قیمت ۵۹۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اوهام
قیمت ۶۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
زیر خاکی سه سوت
قیمت ۸۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ماشین جنگی سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ناک اوت سه سوت
قیمت ۶۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پروفسور ریچارد
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن آخرین ایستگاه
قیمت ۲۹۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
پاتوک
قیمت ۴۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
اکسپنشن خشاب شب مافيا
قیمت ۸۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
دو خان
قیمت ۲۳۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود