سناریو دنیای موازی بازی مافیا

این سناریو جذاب توسط محسن شهاب طراحی شده است.

در دنیای موازی ذهنتو به چالش بکش

دنیای موازی در واقع یک نوع سِتاپ هست که بر روی سناریو های مختلف اعمال می شود.(ما به توضیح چگونگی این ستاپ بر روی سناریو بازپرس می پردازیم).

این ستاپ توسط محسن شهاب ،گرداننده و مربی درجه سوم بازی های فکری طراحی شده است.

هدف از این بازی بالا بردن قدرت تفکیک پذیری،تقویت حافظه و فکت محور شدن بازیکنان و به کنار رفتن اکت و بازی کردن صرفا با نقش می باشد.

تمام قوانین حاکم بر بازی مانند سناریو بازپرس می باشد با این تفاوت که هر بازیکن در شروع بازی یک نقش در دنیای یک و یک نقش در دنیای دو دارد.

تمامی زمان های بازی ۲ برابر بازی معمولی بازپرس می باشد.(زمان نوبت بازیکن ۱ دقیقه و زمان چالش بازیکن ۳۰ ثانیه).

هر بازیکن موظف است در طول زمان خود به تفکیک دو دنیا بپردازد به طور‌مثال در ۱ دقیقه نوبت خود ۳۰ ثانیه در مورد دنیای یک و ۳۰ ثانیه در‌مورد دنیای دو صحبت کند.(تفکیک کردن دو دنیا بسیار مهم است).

بعد از اتمام یک دور صحبت،یک بار رای گیری برای دنیای یک انجام می شود و خروجی دنیای یک مشخص می شود( فردی که از دنیای یک خارج شد تا آخر بازی نمی تواند در مورد دنیای یک اظهار نظر کند و لایک و دیسلایک بدهد).بعد از دنیای یک،حالا برای دنیای دو رای گیری میشود و تمام موارد مثل دنیای یک رعایت می شود.

در فاز شب یک دور توانایی های دنیای یک اجرا می شود و در همان شب توانایی های دنیای دو اجرا می شود(به صورت تفکیک شده).

نکات :

۱.ممکن است یک بازیکن در هر دو دنیا یک نقش یکسان بگیرد.

۲.در صورتی که یک بازیکن از دنیایی خارج شود و در ادامه بازی چه سهوا چه عمدا در مورد آن دنیا اظهار نظر کند از بازی اخراج می شود.

۳.تا اتمام هر دو دنیا کسی حق ندارد نقش دنیایی که زودتر به پایان رسیده را افشا کند.

۴.این بازی دو گروه برنده دارد،یک گروه در دنیای یک و یک گروه در دنیای دو

۵.این امکان وجود دارد که در یک روز بازی،دو بازپرسی وجود داشته باشد.اول بازپرسی دنیای یک انجام میشود و خروجی معلوم می شود و بعد دنیای دو.

۶.بازی به صورت ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ نفره قابل انجام است ولی استاندارترین حالت ممکن ۱۰ نفره می باشد.

۷.در زمان دفاعیه تمام بازیکنان (چه بازیکنی که به دفاع آمده چه کسانی که در موردش صحبت میکنند)موظف اند فقط در مورد همان دنیا اظهار نظر کنند.

۸.در صورت ورود یکی از دنیاها به کی آس،اول کی آس برگزار میشود و بعد به دنیای دیگر رسیدگی می شود.

امیدوارم با این ستاپ ذهنتون بیشتر از پیش به چالش کشیده بشه و به بهترین حالت خودتون در بازی مافیا تبدیل بشید.


خرید بازی و بردگیم
مافیا ده سناریو برتر
قیمت ۴۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو پدرخوانده
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده شرلوک هولمز
قیمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
باندل سه گانه پدرخوانده
قیمت ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا سناریو بازپرس
قیمت ۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
ضد ZED
قیمت ۱۰۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
کارت بازی مافیا پدرخوانده جک گنجشکه
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
شب های مافیا زودیاک
قیمت ۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا کلاسیک پیشرفته گنجفه
قیمت ۱۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
فریب Deception
قیمت ۵۸۸,۰۰۰ ۵۴۸,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
بسته اصلی شب مافيا
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
مافیا زودیاک نسخه دو
قیمت ۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود
آخرين ايستگاه
قیمت ۷۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آکبند
تولید ایران
موجود