بازی دوخان

بازی دوخان آنلاین

توضیح کلی بازی

دو خان یک بازی نقش مخفی ساده و سرعتی است که به علت هیجان و جذابیت زیاد و همچنین تکرار پذیری بالا باعث می شود چندین دست پشت سر هم بازی کنید و لذت ببرید. در این بازی بازیکنان به صورت مساوی به 2 گروه شمال و جنوب تقسیم می شوند. هر گروه یک خان و یک قاتل دارد. سایر بازیکنان گروه، زنجیره ای هستند که خان را به قاتل متصل می کند چون در این بازی هر بازیکن فقط یکی از هم گروهی هایش را می شناسد. اولین گروهی که خان گروه مقابلش را شناسایی کند و بکُشد، برنده بازی خواهد بود. هنگامی که با تعداد بازیکنان فرد بازی می کنید، گماشته به بازی اضافه می گردد. گروه سومی که به تنهایی می تواند برنده بازی شود.

طرف های بازی

بازی بین دو طرف شمال و جنوب انجام می شود که میبایست حتما تعداد بازیکنان زوج باشد و یا اگر فرد هست یک نفر به عنوان بی طرف در بازی قرار می گیرد.

دو خان یک بازی نقش مخفی بسیار ساده بر پایه هوش، دقت و خلاقیت لحظه ای هست که خیلی سریع و جمع و جوره. یاد دادن بازی بسیار راحت هست و یادگیریش راحت تر. برای سنین مختلف هم فرقی نداره چون بازی اصلا سنگین و سخت نیست و دست های بازی خیلی کوتاه هستن.

هدف از طراحی این بازی این بود که یک بازی نقش مخفی سبُک به وجود بیاد که حذف شدن و رأی گیری نداشته باشه، خیلی فکری نباشه، سریع تموم بشه و حال و هواش بیشتر ساده و سرگرم کننده باشه. دو خان از هیچ بازی اقتباس نشده است و صد در صد توسط مجموعه دورهمی طراحی شده است.

آموزش بازی دوخان
آموزش بازی دوخان

آموزش بازی

هر تیم یک خان دارد که شرط برنده شدن هر طرف کشتن خان تیم مقابل هست.یک نفر در هر طرف به عنوان قاتل است که در ۱۰ دقیقه زمان قانونی بازی می تواند شلیک کند و اگر درست بزند برنده می شوند و در غیر این صورت نفری که تیر خورده است باید شلیک کند و این روند تا جایی ادامه می یابد تا خان یک طرف کشته شود.همچنین قاتل می تواند به اشتباهی خان تیم خود را نیز بزند.بازیکنان در شب معارفه به این صورت همدیگر را می شناسند که یک شماره دو را می شناسد و دو شماره سه را و به همین ترتیب همدیگر را می شناسند و بازیکنان باید سعی کنند در بازی تیم خود را تشخیص دهند.

اگر قاتل در زمان ۱۰ دقیقه بازی شلیک نکند به صورت شانسی یک عدد و یک طرف انتخاب می شود تا شلیک کند و سپس اگر خان نبود آن شخص باید تیر بزند و سپس به همین ترتیب ادامه دارد تا خان کشته شود.

اگر گماشته در بازی باشد پس از آنکه دو بار شلیک انجام شد و خانی نمرد گماشته برنده بازی می شود.

آموزش بازی دوخان
آموزش بازی دوخان
آموزش بازی دوخان
در بازی علاوه بر طرف های شمال و جنوب یکسری نقش وجود دارد که کاملا اختیاری هست و اگر دوست داشتید می توانید در بازی از آن ها استفاده کنید.
یکبار در طول بازی دو نفر را انتخاب می کند و آن دو نفر کارت های همدیگر را می بینند.
رابط

یکبار در طول بازی دو نفر را انتخاب می کند و آن دو نفر کارت های همدیگر را می بینند.

یکبار در طول بازی می تواند یک نفر را انتخاب کند و آن شخص از بازی حذف می شود.
رییس کاروانسرا

یکبار در طول بازی می تواند یک نفر را انتخاب کند و آن شخص از بازی حذف می شود.

یکبار در طول بازی می تواند یک نفر را انتخاب کند و نقش او را مشاهده کند.
رمال

یکبار در طول بازی می تواند یک نفر را انتخاب کند و نقش او را مشاهده کند.

یکبار در طول بازی دو نفر را انتخاب می کند و به جز خود ریش سفید و آن دو نفر رای گیری می شود و یکنفر حذف می شود.اگر آرا مساوی شود ریش سفید تصمیم می گیرد.
ریش سفید

یکبار در طول بازی دو نفر را انتخاب می کند و به جز خود ریش سفید و آن دو نفر رای گیری می شود و یکنفر حذف می شود.اگر آرا مساوی شود ریش سفید تصمیم می گیرد.

هر بازیکن نقش داری بخواهد روی این شخص کاری انجام دهد خنثی می شود و بازیکن فرصت خود را از دست می دهد.
شبگرد

هر بازیکن نقش داری بخواهد روی این شخص کاری انجام دهد خنثی می شود و بازیکن فرصت خود را از دست می دهد.

یک نفر را در طول بازی می تواند چیزخور کند به این  معنی که نه می تواند حرف بزند و نه می تواند رای بدهد و حتی از نقشش هم نمی تواند استفاده کند و فقط زنده هست.
طباخ

یک نفر را در طول بازی می تواند چیزخور کند به این معنی که نه می تواند حرف بزند و نه می تواند رای بدهد و حتی از نقشش هم نمی تواند استفاده کند و فقط زنده هست.

هدف بازی

خان هر تیم شماره صفر آن تیم است و شماره آخر هر تیم قاتل آن تیم که هر وقت خان تیم کشته شود بازی تمام می شود.

ویدیو توضیح بازی

خرید بازی دوخان